Gå direkt till huvudinnehållet

Krampanfall hos barn

Senast uppdaterad: Publicerad:


  • Martin Jägervall, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Tidigare sakkunniga

  • Stein E Høyer, överläkare, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
  • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Gisle Roksund, specialist i allmänmedicin och samhällsmedicin, Klyve legesenter, Skien