Gå direkt till huvudinnehållet

Infothet och utfothet

Senast uppdaterad: Publicerad:


 1. Sass P, Hassan G. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Physician 2003; 68: 461-8. PubMed  
 2. Bruce RW Jr. Torsional and angular deformities. Pediatr Clin North Am 1996: 43: 867-81.
 3. Staheli LT. Rotational problems of the lower extremities. Orthop Clin North Am 1987; 18: 503-12. PubMed  
 4. Staheli LT. Torsion--treatment indications. Clin Orthops 1989; 247 :61-6.
 5. Staheli LT. Rotational problems in children. Instr Course Lect 1994; 43: 199-209. PubMed  
 6. Beauchamp RD. 'Doctor, my son walks funny': a guide for the perplexed. Can Fam Physician 1990; 36: 1575-80. PubMed  
 7. Wall EJ. Practical primary pediatric orthopedics. Nurs Clin North Am 2000; 35: 95-113. PubMed  
 8. Bruce RW Jr. Torsional and angular deformities. Pediatr Clin North Am 1996: 43: 867-81.
 • Carl Johan Tiderius Docent och överläkare, Ortopediska kliniken, barnortopediska enheten, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

 • Stein E Høyer, överläkare, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
 • Ingard Løge, specialist allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Gisle Roksund, specialist i allmänmedicin och samhällsmedicin, Klyve legesenter, Skien