Gå direkt till huvudinnehållet

Icke-epileptiska och epileptiska anfall hos barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Cui W, Kobau R, Zack MM, et al. Seizures in Children and Adolescents Aged 6-17 Years - United States, 2010-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64:1209. PubMed  
  2. Maurer VO, Rizzi M, Bianchetti MG et. al. Benign neonatal sleep myoclonus: a review of the literature. Pediatrics 2010; 125: e919-24. Pediatrics  
  3. Sveinsson O, Michael M, Lindström P. Psykogena icke-epileptiska anfall – inte att förväxla med epilepsi. Lakartidningen.se 2014-04-15 www.lakartidningen.se  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Martin Jägervall Överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö