Födelsemärken hos nyfödda

Basfakta

Definition

  • Födelsemärken kan indelas i tre huvudgrupper:1
    • Pigmenterade födelsemärken
    • Vaskulära födelsemärken
    • Övriga födelsemärken

Differentialdiagnoser

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.