Kronisk diarré hos barn

Basfakta

Definition

  • Diarré – olika definitioner finns:1
    • Lös avföring, ökad avföringsfrekvens eller "urgency" – känsla av att knappt hinna till toaletten beskrivet av patienten2 eller
    • >3 lösa/vattentunna avföringar per dag (eller fler än normalt för individen)3
  • Kronisk diarré är diarré som varat >2–4 veckor.2-3
  • Beror på minskad absorption av vätska, ökad utsöndring av vätska eller snabbare tarmrörelser. Vid flera tarmsjukdomar kan det röra sig om en kombination av mekanismer.
  • Orsakerna i låginkomstländer är oftast kroniska tarminfektioner. I västvärlden är orsaken ofta icke-infektiös:4
    • I denna artikel fokuseras det på skandinaviska förhållanden

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.