Akuta buksmärtor hos barn

Basfakta

Definition

  • Svår buksmärta som uppstår akut hos barn, som inte tidigare upplevt liknande.1
  • De flesta episoder av akut buksmärta är självbegränsande2, men symtomet kan medföra akut inläggning på sjukhus.
  • Sjukdomsbilden kan variera från ett lindrigt till ett livshotande tillstånd och smärtan kan komma från andra organsystem.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.