Gå direkt till huvudinnehållet

Akut sjukt barn

Publicerad:


 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas
 • Kurt Østhuus Krogh, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL, Norge
 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbog (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete
 1. Spotting the sick child. " 3 minute toolkit" spottingthesickchild.com  
 2. Löf - regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. PEWS. Swe-PEWS (Svensk Pediatric Early Warning Score). (Hämtad 2021-12-07). lof.se  
 3. Folkhälsomyndigheten. Tecken på allvarlig infektion hos barn. 2014. www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. Rikshandboken. Andningssvårigheter. Reviderad: 2019-07-15. (Hämtad: 2021-12-16). www.rikshandboken-bhv.se  
 5. Region Uppsala. TUB-B och PEWS för barn XB68. Godkänt: 2018-04-26. (Hämtad 2021-12-21). publikdocplus.regionuppsala.se  
 6. Rikshandboken. Hjärta, femoralispulsar och lungor - undersökning. Senast reviderad: 2020-08-21. (Hämtad 2021-12-09). www.rikshandboken-bhv.se  
 7. Gilljam B-M. Wede M. Örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder. Läkartidningen. 03/2012. lakartidningen.se  
 8. Vårdhandboken. Mätmetoder. Reviderad: 2021-10-05. (Hämtad 2021-12-13). www.vardhandboken.se  
 9. Rikshandboken. Undersökning av barnets mage. Reviderad: 2021-03-15. (Hämtad: 2021-12-14). www.rikshandboken-bhv.se  
 10. Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes. Vårdprogramet Ketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetes. Publicerad: 2021-05-24. (Hämtad 2021-12-14). endodiab.barnlakarforeningen.se  
 11. Olivecrona Z, Åstrand R, Winberg H, Winberg M, Undén J. Nya skandinaviska riktlinjer för atthandlägga skallskador hos barn. Läkartidningen. 2017;114:EFMZ. lakartidningen.se  
 12. Västra Götalandsregionen. Södra Älvsborgs sjukhus. Barnnarkos. Giltigt från: 2020-03-03. (Hämtad: 2021-12-21). alfresco-offentlig.vgregion.se