Gå direkt till huvudinnehållet

Tågång hos barn

Det är inte ovanligt att små barn som nyligen har lärt sig att gå och som i övrigt har normal utveckling går på tå. Ibland kan tågång beror på en kort hälsena. De flesta barn slutar med tågång innan sex års ålder.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin Medibas

Senast reviderad:


Fakta om tågång

  • Tågång är när barnet inte sätter ned hela foten och hälen utan istället går på tå.
  • Hos några barn kan tågång bero på en kort hälsena eller en neurologisk sjukdom.
  • Om hälsenan är kort har barnet svårt att sätta hela foten i underlaget och att böja foten upp mot underbenet. 
  • Diagnosen ställs med hjälp av en kroppslig undersökning där bland annat höft-, knä- och fotleden undersöks.
  • Behandlingen av kort hälsena beror på barnets ålder och hur stram hälsenan är.
  • De flesta barn börjar gå med normal gång innan skolåldern. 

Vad är tågång hos barn?

Tågång är när barnet inte sätter ner hela foten och hälen utan istället går på tå. Hos barn upp till tre år kan tågång vara helt normalt och det är ganska vanligt. Barnet kan känna sig säkrare med denna gångstil och det kallas för habituell (vanemässig) tågång. Hos några barn kan tågång bero på en kort hälsena (idiopatisk tågång), benlängdsskillnad eller en neurologisk sjukdom.   

Symtom

Barn som går på tå av vana kan gå normalt med hälen i golvet om de vill eller blir ombedda om det, men så snart de slutar koncentrera sig börjar de gå på tå igen. Barnet kan även gå på hälen en kort stund och belasta fullt ut på foten. 

Om orsaken istället beror på en kort hälsena har barnet svårt att gå med hela fotsulan på underlaget utan att svanka i ländryggen och översträcka i knälederna. De kan inte heller böja foten uppåt mot underbenet. Hos vissa kan man se en plattfothet.

Barn med vissa neurologiska sjukdomar som till exempel cerebral pares kan också ha tågång men de har samtidigt även andra symtom på neurologisk sjukdom.

Orsak

Det finns ingen klarlagd orsak till varför vissa barn väljer att gå på tå. Kort hälsena är ofta medfödd men kan även uppstå om man har gått på tå under längre tid eller efter tidigare skador på hälsenan.

Vid vissa neurologiska tillstånd kan tågång vara ett symtom. Vid cerebral pares är hälsenorna och underbensmusklerna överdrivet spända (spastiska). Detta leder till att hälen pressas uppåt medan tårna och fotsulan pressas nedåt.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av en kroppslig undersökning. Höft-, knä- och fotleden undersöks. En neurologisk undersökning görs också där bland annat kraft och reflexer i benen kontrolleras. Om inget avvikande hittas behövs inga ytterligare undersökningar. 

Behandling

Barn som inte har en kort hälsena eller annat underliggande tillstånd behöver ingen behandling eller annan åtgärd. Om barnet fortsatt går på tårna i skolåldern kan man behöva göra en ny bedömning inom skolhälsovården eller sjukvården.

Äldre barn utan kort hälsena kan ha nytta av att komma till fysioterapeut för bedömning. Att påminna barnet om att sätta ned foten eller gå normalt har inte visat påskynda normal gång. 

Vid kort hälsena finns det olika behandlingsalternativ beroende på ålder och hur kort senan är. Fysioterapeutisk behandling består av rörlighetsträning och styrketräning. Vid gipsbehandling strävar man efter att öka fotens förmåga att böjas uppåt mot underbenet. Ibland byts gipset varje vecka eller varannan vecka för att på så sätt öka denna flexibilitet. Detta kallas för seriegipsning. En annan behandlingsmetod är en operation där man förlänger hälsenan. Efter operationen får barnet ett gips så att senan kan läka. 

Prognos

Prognosen är god. De flesta barn slutar med tågång innan sex års ålder. 

Vill du veta mer?