Gå direkt till huvudinnehållet

Väsande andning hos barn, symtomguide

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är väsande andning?

 • Väsande andning uppstår när luft passerar genom trånga luftvägar eller med hög hastighet genom (nästan) normala luftvägar.

Förekomst

 • Väsande andning hos barn är relativt vanligt. I vissa studier antar man att så många som 25–30 % av alla spädbarn har minst en episod med väsande andning.

Vad utlöser väsande andning?

 • Väsande andning uppstår när luft passerar genom trånga luftvägar.
 • Små barn har trånga luftvägar från födseln:
  • När slemhinnorna i luftvägarna svullnar blir diametern i luftvägen snabbt mycket mindre
 • De vanligaste orsakerna till väsande andning hos barn är luftvägsinfektioner (förkylning), astma och falsk krupp.

Vad är orsaken till väsande andning?

Vanliga orsaker hos barn

 • Krupp (akut laryngit)
  • Uppstår hos småbarn i anslutning till en förkylning.
  • Barnet vaknar ofta efter några timmars sömn och har väsande andning och torr skrällande hosta. Febern är i regel lindrig och allmäntillståndet hos barnet är måttligt påverkat.
  • Tillståndet kan förbättras om barnet andas in kall luft.
 • Akut bronkiolit När de minsta luftrören blir inflammerade kallas det bronkiolit. Det ger samma symtom som luftrörskatarr, men inflammationen omfattar också de finaste luftvägarna längst ut i lungorna och blir därför ofta mer besvärande.
  • Små barn från tre månader till två år är den mest utsatta gruppen.
  • Beror i regel på en infektion med RS-virus som leder till att små luftrör (bronker och bronkioler) blir trånga på grund av slem och inflammationsförändringar.
  • Tillståndet börjar ofta med en förkylning som efter några dagar försämras med snabb andning, väsljud och pipljud från bröstet och nedsatt allmäntillstånd.
 • Lunginflammation
  • Ger feber, nedsatt allmäntillstånd, ofta andnöd, hosta.

Sällsynta orsaker

 • Främmande föremål i luftvägarna:
  • Yttrar sig som plötsligt uppträdande hosta, andningssvårigheter och barnet kan bli blått.
  • Hos vissa kan de första symtomen följas av en symtomfri period som varar i allt från dagar till veckor. Därefter ökande andnöd.
 • Struplocksinflammation (epiglottit):
  • Sällsynt tillstånd tack vare vaccination mot Hib-infektion.
  • Barnet är medtaget, har hög feber, stora andningssvårigheter vid inandning, sväljningssmärtor.
  • Barnet sitter ofta i sängen och dreglar.
 • Medfödd anatomisk missbildning i strupen eller luftrören (laryngomalaci, trakeomalaci)
  • Väsande andning vid skrik.
 • Kärlring. Innebär att det finns dubbla aortabågar som ligger på varsin sida om luft- och matstrupe.
  • Väsande andning.

Vad kan man göra själv?

 • Det beror på orsaken till väsljudet.
 • Krupp:
  • Det finns många råd
  • I lindriga fall räcker det ofta att ta upp barnet ur sängen och låta det sitta i knät. Föräldrarna bör försöka lugna barnet (och sig själva)
  • Kall luft är bra, ta med barnet utomhus eller stå framför ett öppet fönster. Kall vattenånga från frysskåp eller kylskåp kan också ha bra effekt
  • Varm ånga, till exempel från varmt vatten  i badkaret, verkar också lindra symtomen
 • Astma:
  • I regel har diagnosen ställts tidigare. Följ i så fall råden från behandlande läkare
 • Främmande kropp i luftvägarna:
  • Kan kräva snabb behandling

När ska man söka vård?

 • Akuta andningssvårigheter av okänd orsak hos ett barn kräver omedelbar kontakt med sjukvården.
 • Ökande andfåddhet hos ett barn med nedsatt allmäntillstånd kräver också övervakning.
 • Ett barn med känd astma eller falsk krupp kan behandlas enligt tidigare riktlinjer, med vid utebliven effekt från behandlingen bör sjukvården kontaktas.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Kom den väsande andningen plötsligt eller gradvis?
 • Vid akuta andningssvårigheter:
  • Kan barnet ha fått ett främmande föremål i luftrören?
  • Hur var barnet innan de akuta andningssvårigheterna uppstod? Är barnet förkylt?
 • Har barnet feber?
 • Verkar barnet medtaget?
  • Kan barnet leka och vara upptagen av saker?
 • Har barnet hosta?
  • Är hostan skrällande?
  • Är det torrhosta eller ”lös” hosta?
 • Vid återkommande andningssvårigheter
  • Vad utlöser besvären?
  • Har barnet andningssvårigheter vid ansträngning?
 • Vid kroniska andningssvårigheter
  • Vilka ansträngningar utlöser den väsande andningen?

Undersökningar

 • Man undersöker barnets allmäntillstånd, hur snabbt barnet andas och letar efter utslag.
 • Man tittar vanligen i halsen, lyssnar på lungor och hjärta och tittar i öronen.
 • I de flesta fall med akuta andningssvårigheter är det inte nödvändigt med andra undersökningar, men vid sjukhusinläggning är det aktuellt att ta röntgenbilder av lungor och luftvägar.
 • Vid långvarig feber och ökande andnöd är det aktuellt att ta enkla blodprov och hänvisa till röntgen av lungorna.
 • Vid misstanke om astma gör man lungfunktionsmätningarspirometri hos lite äldre barn (över fem år).

Remiss

 • Vid akuta andningssvårigheter kan det i vissa fall vara aktuellt att remittera barnet till ett akutsjukhus. 
 • Vid återkommande andningssvårigheter är det aktuellt att remittera barnet till barnläkare eller lungläkare för utredning och testning.

Vill du veta mer?