Gå direkt till huvudinnehållet

Akuta magsmärtor hos barn, symtomguide

Akuta magsmärtor hos barn kan ha flera orsaker. Hos små barn kan bland annat öroninflammation vara orsaken.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är akuta magsmärtor hos barn?

 • Svår smärta i magen som uppstår akut hos barn. Ofta den kraftigaste smärta som barnet har upplevt någonsin.
 • Akut magsmärta hos barn är ett vanligt fenomen, men hos yngre barn kan förklaringen ofta vara sjukdom i andra organ, till exempel en öroninfektion.
 • De flesta episoder av akut magsmärta är självläkande, men symtomet kan medföra akut inläggning på sjukhus.
 • Sjukdomsbilden kan variera från lindrigt/normalt till livshotande tillstånd, och smärtan kan komma från andra organsystem.
 • Den vanligaste orsaken är förstoppning, magtarminfektion, infektioner utanför magtarmkanalen och kolik.

Diagnostiska bedömningar i relation till ålder

 • Barn under ett år:
  • Långvarig och/eller kraftig gråt och att barnet drar upp benen under sig är de viktigaste symtomen på magsmärtor i denna åldersgrupp
 • Småbarnsåldern – cirka ett till fem år:
  • Magsmärtor är ett mycket ospecifikt symtom som ofta indikerar sjukdom eller infektion i andra organsystem
  • Oavsett var i magen sjukdomen finns brukar barnet visa att det gör ont vid naveln
 • Äldre barn – över fem år:
  • Symtomen liknar vuxnas
  • Stressrelaterade smärtor i magen blir vanligare från och med skolåldern

Vad är orsaken till akuta magsmärtor hos barn?

Vanliga orsaker som kräver behandling

 • Förstoppning hos småbarn:
  • Akut förstoppning kan bero på annan sjukdom
  • Kronisk förstoppning kan ge akuta magsmärtor. Smärtan är ofta lokaliserad på vänster sida eller direkt ovanför blygdbenet
 • Förstoppning hos spädbarn:
  • Förstoppning hos spädbarn är ovanligt.
  • Vid förstoppning är avföringen fastare och hårdare. Barnet känner smärta eller obehag vid tömning av tarmen, och det tar längre tid mellan tarmtömningarna.
  • Endast lång tid mellan tarmtömningarna talar inte för förstoppning
 • Urinvägsinfektion:
  • Är inte särskilt vanligt
  • Tillståndet kännetecknas av smärta, tryck över urinblåsan, sveda vid vattenkastning och behov av att kissa ofta
 • Blindtarmsinflammation (appendicit):
  • Förekommer oftast i åldern 10–30 år
  • Tillstånd som kan pågå från timmar till dygn. Diffus smärta börjar vanligtvis högt upp i magen och förflyttas sedan till den nedre högra sidan av magen. Kan ge lätt till måttlig feber. Rörelse och fysisk aktivitet provocerar smärta

Vanliga orsaker som inte kräver behandling

 • Spädbarnskolik:
  • Kolik är ett vanligt tillstånd hos spädbarn
  • Förekommer hos 10–20 % barn under de första veckorna i livet och upp till cirka tre månaders ålder
  • Kolikbarn skriker, drar upp knäna mot magen och verkar ha kraftig smärta. Tillståndet är ofta mest framträdande på kvällen och natten
 • Magtarminfektion:
  • Är en vanlig orsak till magsmärta hos barn. Orsakas oftast av en virusinfektion
  • Diffusa magsmärtor eller koliksmärtor som flyttar sig, illamående, kräkningar, diarré, feber, andra fall i familjen/närmiljön – ofta illamående före diarré
 • Irritabel tarm, IBS:
  • Ett tillstånd som är mest utbrett bland ungdomar och unga vuxna
  • Ger återkommande problem i form av växlande avföringsmönster, knipsmärta i nedre delen av magen, besvär med gaser. Symtomen lindras genom gas- eller avföringsavgång
  • Kan vara kopplat till ökad känslighet i tarmen, kost, tarmflora och stress
 • Inflammerade lymfkörtlar i magen (mesenteriell lymfadenit):
  • Förekommer bland barn och yngre vuxna. Orsakas av inflammerade, svullna och ömmande lymfkörtlar i magen
  • Symtom liknande blindtarmsinflammation. Ofta finns en samtidig övre luftvägsinfektion
  • Kan i vissa fall likna blindtarmsinflammation och leda till operation där diagnosen ställs
 • Återkommande magsmärta kopplat till stress och oro:
  • Smärta som kommer upprepade gånger under flera månader och som stör barnets normala aktiviteter
  • Kallas också för "stressmage". Barnet reagerar med magont på stress, spänning och oro
  • Smärtorna är ofta övergående och medför bara i undantagsfall att vården kontaktas

Sällsynta orsaker

 • Inklämt bråck (hernia incarcerata):
  • Uppstår oftast hos en yngre person, oftast hos barn med kända bråck
  • Det uppstår en svullnad/ett bråck i ljumsken som inte kan tryckas in
 • Tarminvagination:
  • Kan uppstå hos spädbarn
  • Intensiva skrikanfall som kommer i vågor, mer ihållande och intensivt än vid vanlig spädbarnskolik. Barnet är påfallande ömt över magen
 • Tarmvred (midgut volvulus):
  • Kan uppstå hos spädbarn, men även äldre barn
  • En tarmslinga lägger sig om en annan del av tarmen så att det blir passagehinder och ibland även stopp av blodförsörjningen till tarmen
  • Kräkningar och kraftiga buksmärtor
 • Inflammation i Meckels divertikel:
  • Förekommer främst bland barn under tio år. Meckels divertikel är en utbuktning av tunntarmen, som kan bli inflammerad
  • Kan ge en intensiv, attackvis smärta. Barnet har feber, illamående, kräkningar och magen är utspänd
 • Laktosintolerans:
  • Nedsatt tolerans för mjölksocker, laktos
  • Symtomen uppstår vid intag av mjölk. Barnet drabbas av uppblåsthet, gasbesvär och vattnig diarré i timmar efter mjölkintag
  • Ganska vanligt som ett övergående fenomen efter en magtarminfektion
 • Kronisk inflammatorisk sjukdom i tarmen:
  • Uppstår oftast hos större barn, tonåringar och unga vuxna
  • Ulcerös kolit kännetecknas av blodig diarré
  • Crohns sjukdom kännetecknas av smärta, diarré och små bölder runt anus
 • Övrigt:
  • Många olika sällsynta sjukdomar kan ge akut magsmärta

Vad kan man göra själv?

 • Akut magsmärta kräver vanligen en bedömning.
 • Vid smärta som orsakas av ett tillstånd där diagnosen är känd, följer man de råd som man har fått tidigare.
 • Vid lätt magsmärta kan man vänta och se utvecklingen av tillståndet. De flesta episoder av magsmärta hos barn går över av sig själva.

När ska man söka vård?

 • I de flesta fall av akut kraftig magsmärta krävs en akut bedömning inom vården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har smärtorna varat?
 • Kom smärtan snabbt eller långsamt? 
 • Hur har tillståndet utvecklats?
 • Har barnet feber?
 • Har barnet andra symtom utöver smärtan?
  • Illamående?
  • Kräkningar?
  • Diarré?
  • Har barnet problem att kissa?
 • Har barnet haft gas- eller avföringsavgång det senaste dygnet? De senaste timmarna?
 • Har barnet några andra kända sjukdomar?
 • Har barnet någonsin opererats i magen?
 • Om smärtorna:
  • Var sitter smärtorna?
  • Strålar smärtorna ut? Var?
  • Kan barnet beskriva smärtorna? Jämn värk? Kommer i omgångar?
  • Kan barnet röra sig eller är det bäst när barnet vilar?
 • Kan barnet ha "stressmage"?

Undersökningar

 • Vid akut magsmärta ingår en grundlig undersökning av barnet som särskilt inriktas på magen: att se, lyssna och känna på magen.
 • Vid behov kan undersökaren också känna efter i ändtarmen och eventuellt göra en gynekologisk undersökning.
 • Man kan också undersöka öron, hals och lungor samt avgöra om det finns nackstelhet.
 • I vissa fall kan det vara svårt att bedöma om det är ett allvarligt problem eller inte. I sådana fall bokas en ny tid för undersökning, eller så uppmanas man att ta kontakt med vården igen om tillståndet inte förbättras eller om det förvärras.

Andra undersökningar

 • Beror på omständigheterna. Urinprov och CRP (infektionsprov) tas ofta.
 • Fler blodprover kan tas på en akut- eller barnläkarmottagning.
 • På sjukhus kan flera undersökningar bli aktuella.

Remiss

 • Om man misstänker en akut sjukdom som kräver sjukhusvård remitteras barnet till ett akutsjukhus med kompetens inom barnsjukdomar. 
 • I många fall är orsaken till akuta magsmärtor en sjukdom som kan behandlas av allmänläkare på vårdcentralen.