Gå direkt till huvudinnehållet

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Plötslig spädbarnsdöd Sudden Infant Death Syndrome eller förkortat, SIDS, är ett plötsligt och oväntat dödsfall hos spädbarn där man inte hittar någon dödsorsak. Det sker ofta i sömnen. Efter införandet av förebyggande råd har förekomsten minskat betydligt.

Faktagranskad av: Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om plötslig spädbarnsdöd, SIDS

 • Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt.
 • Det innebär att ett tidigare friskt barn slutar att andas och dör.
 • Det är vanligast före sex månaders ålder.
 • Oftast sker det i sömnen.
 • Det finns råd som visat sig minska risken.

Vad är plötslig spädbarnsdöd?

Plötslig spädbarnsdöd, Sudden Infant Death Syndrome, är ett plötsligt oväntat dödsfall hos ett spädbarn. Det är mycket ovanligt i Sverige och sker i ungefär 1 av 6000 fall. Förekomsten har minskat drastiskt sedan man kommit med förebyggande råd. 

De som drabbas är oftast i åldern 2–4 månader och 90 % av fallen sker före sex månaders ålder. Pojkar drabbas oftare än flickor, förhållandet brukar vara 1,5:1.

Orsak

Man vet inte säkert vad som orsakar plötslig spädbarnsdöd.  Det råder ingen fullständig enighet bland experterna, men följande faktorer verkar öka risken för plötslig spädbarnsdöd: 

 • Den största riskfaktorn antas vara att barnet sover på mage.
 • Rökning under graviditeten.
 • Barnet sover i samma säng som föräldrarna.
 • Modern är under 20 år.
 • Tvillingar.
 • Låg födelsevikt.

Man antar att det i regel är flera faktorer som påverkar att plötslig spädbarnsdöd inträffar. Det sker ofta under en känslig period i barnets utveckling (2–4 månaders ålder), en del barn tycks ha en ökad känslighet och det finns ofta en utlösande faktor som kan vara att barnet blir för varmt eller att andningsvägarna av olika anledningar inte är fria.

Råd till föräldrar om hur man förebygger plötslig spädbarnsdöd

Rekommendationer på åtgärder för att förebygga plötslig spädbarnsdöd enligt Socialstyrelsen:

 • Låt barnet sova på rygg.
 • Avstå från nikotin  (även snus). 
 • Spädbarn under tre månaders ålder sover säkrast i egen säng i föräldrarnas rum.
 • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig. Låt barnet sova på ett fast underlag.
 • Amma om det är möjligt. Modersmjölk tycks skydda mot plötslig spädbarnsdöd.
 • Napp kan användas när barnet ska sova.

Avstå nikotin

Alla former av nikotin , även snus, under graviditet och amning kan vara skadligt för barnet och öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Passiv rökning påverkar också barnet, så alla i barnets omgivning bör undvika rökning.

Undvik alkohol och lugnande läkemedel

Alkohol och lugnande läkemedel kan göra att man som förälder blir ouppmärksam. Det kan också öka risken för att man råkar lägga sig för nära eller på barnet.

Asymmetriskt/platt bakhuvud av att ligga på rygg

Uppmaningen att spädbarn ska sova på rygg har lett till en ökad förekomst av asymmetriskt/platt bakhuvud hos barn. Det kan som regel förhindras genom att variera ställning och stt spädbarnet så ofta som möjligt får ligga på mage när det är vaket och har tillsyn.

Övervakning i hemmet?

Man har inte kunnat bevisa att övervakning med så kallat apnélarm skyddar barn mot plötslig spädbarnsdöd.

När man har förlorat ett barn

När man har förlorat ett barn som plötsligt har dött kan många föräldrar och andra närstående till barnet hamna i djup sorg. Som förälder och närstående behöver man ofta stöd. Ofta är det bra attt få stöd utifrån, framförallt om känslorna känns ohanterbara och håller i sig. Stöd och samtalskontakt kan erbjudas inom vården, via barnmottagning och på vårdcentral.

Patientföreningar

Vill du veta mer?