Gå direkt till huvudinnehållet

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Plötslig spädbarnsdöd definieras som plötslig och oväntad död hos spädbarn eller små barn, där man inte kan fastställa någon säker dödsorsak. Det finns ingen vanlig sjukdomsbild före dödsfallet.

Senast reviderad:


Vad är plötslig spädbarnsdöd?

Under 1980-talet dog fler än 100 barn varje år på grund av plötslig spädbarnsdöd i Sverige. Förekomsten är på stark tillbakagång och under 2004 registrerades 28 dödsfall (17 pojkar avled och 11 flickor). Det är efter att man konsekvent kommit med uppmaningen att barn ska sova på rygg som det har skett en dramatisk minskning i antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd.

Enstudie från 2015 visar att antalet fall av plötslig spädbarnsdöd har mer än halverats på senare år efter att det blivit allmänt känt att huvudriskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd är magliggande sovställning, överhettning samt om modern är rökare.

Av de som drabbas är det vanligast att barnen är i åldern 2–4 månader och 90 % av fallen sker före sex månaders ålder. Pojkar drabbas oftare än flickor, förhållandet brukar vara 1,5:1.

Orsak

Det sker en intensiv forskning inom detta område över hela världen och många teorier har presenterats. Det råder ingen fullständig enighet bland experterna men följande faktorer verkar öka risken för plötslig spädbarnsdöd: 

 • Den största riskfaktorn antas vara att barnet sover på mage.
 • Rökning under graviditeten.
 • Barnet sover i samma säng som föräldrarna.
 • Modern är under 20 år.
 • Tvillingar.
 • Låg födelsevikt.

Det finns bevis på att barn som dör plötsligt har störningar i det autonoma nervsystemet, som bland annat styr andningen och hjärtfrekvensen. Forskare har upptäckt ett samband mellan plötslig spädbarnsdöd och minskad nivå av signalämnet serotonin i hjärnstammen, en del av hjärnan som är viktig för dessa funktioner.

Råd till föräldrar om hur man förebygger plötslig spädbarnsdöd:

Socialstyrelsen publicerade 2014 en lista på rekommendationer på åtgärder för att förebygga plötslig spädbarnsdöd:

 • Låt barnet sova på rygg – inte på mage.
 • Avstå från nikotin 
 • Spädbarn sover säkrast i egen säng i föräldrarnas rum.
 • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig. Låt barnet sova på ett fast underlag.
 • Amma om det är möjligt. Modersmjölk tycks skydda mot plötslig spädbarnsdöd.
 • Napp kan användas när barnet ska sova.
 • Temperaturen i sovrummet får inte vara för hög, cirka 18 °C, och barnet ska inte ha för mycket kläder eller täcke på sig.

Asymmetriskt/platt bakhuvud av att ligga på rygg

Uppmaningen att spädbarn ska sova på rygg har lett till en ökad förekomst av asymmetriskt/platt bakhuvud hos barn. Detta förhållande kan som regel förhindras genom att spädbarnet så ofta som möjligt får ligga på mage när det är vaket och har tillsyn.

Övervakning i hemmet?

Detta har ibland testats på barn som har råkat ut för något som kan tolkas som ”nästan plötslig spädbarnsdöd”. Man har inte kunnat bevisa att en sådan övervakning skyddar barn mot plötslig spädbarnsdöd.

Vilken slags hjälp kan föräldrar få efter att de har förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd?

Att mista ett barn är en av de värsta kriser en människa kan utsättas för. En sådan kris kan leda till depression, ångest och andra psykiska problem. Om vi håller tyst om det som skett ökar risken för sådana följder. Därför är det viktigt att föräldrar accepterar erbjudande om professionell hjälp för samtal när man förlorat ett barn. En del föräldrar kan även vara i behov av medicinsk behandling.

Man kan inte förvänta sig att komma över eller glömma att man har förlorat ett barn, och det är inte heller meningen med behandlingen. Meningen är istället att uppnå någon slags försoning med det som hänt, så att man kan använda sina krafter till att leva ett normalt liv. Genom att bearbeta sorgen tillsammans med personer som har kunskap inom detta område, är chansen mycket större att man uppnår detta mål.

Patientföreningar

Vill du veta mer?