Gå direkt till huvudinnehållet

Infantilt hemangiom

Infantilt hemangiom finns redan från födseln eller blir synligt under de första veckorna efter födseln.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om infantilt hemangiom

  • Godartad tumör bestående av nystan av utvidgade blodådror, kallas också smultronmärke eller jordgubbsmärke.
  • Hemangiomet börjar som en liten förändring på hudens yta som växer snabbt det första levnadsåret, framförallt de första månaderna. Därefter stannar hemangiomet i tillväxt under en tid för att sedan tillbakabildas.
  • Ungefär en av tio behöver remiss för vidare utredning och/eller behandling. Detta gäller framförallt hemangiom som sitter dåligt till så att de till exempel trycker på ögonlock eller öron, eller mycket stora hemangiom.
  • I de fall där läkemedelsbehandling är nödvändig ges oftast betablockerare. Det kan också vara aktuellt med laserbehandling eller kirurgi, till exempel om det bildats fula ärr efter hemangiomet.
  • Man räknar med att hemangiom har försvunnit hos 50 % av barnen vid fem års ålder, 70 % vid sju års ålder och 90 % vid nio års ålder.

Vad är ett hemangiom?

Infaltilt hemangiom är en godartad tumör som ofta ser ut som en jordgubbe eller smultron och därför också kallas för smultronmärke eller jordgubbsmärke. Ett hemangiom består av ett nystan av utvidgade blodådror. De visar sig som röd-blåa svampliknande massor på ytan av huden. I mycket sällsynta fall kan de även förekomma i inre organ som lever, mjälte, lungor eller bukspottkörteln, i luftvägar eller i hjärnan.

Ett infantilt hemangiom finns redan från födseln eller blir synligt under de första veckorna efter födseln. Studier visar att 4–5 % av alla barn har infantila hemangiom.

Orsak

Ärftliga faktorer verkar inte ha någon betydelse. Några forskare tror att hemangiom är vävnad från moderkakan (placenta) som kommer över i fostrets blod under graviditeten eller vid födseln. Förekomsten är högre hos för tidigt födda barn med låg födelsevikt, varför vet man inte

Symtom

Ett hemangiom börjar som en liten förändring på hudens yta. Därefter växer det snabbt det första levnadsåret, ibland ända till ettårsåldern. Den snabba tillväxten kan verka oroande och skrämmande, men ett hemangiom är ingen cancersjukdom.

Tillväxten avstannar när barnet är cirka ett halvår till ett år och hemangiomet går då in i en vilofas. Ibland varar vilofasen bara några månader, ibland varar den i flera år. Vid ettårsåldern börjar hemangiomet att bli mindre och till slut försvinner det helt och hållet. Dessvärre tar det mycket längre tid för hemangiomet att försvinna än det tog att utveckla det. Det dröjer mellan två till tio år innan hemangiomet är helt borta.

Behandling

Det är mycket sällan som ett hemangiom behöver behandlas. Ungefär en av tio behöver remiss för vidare utredning och/eller behandling. Detta gäller framförallt hemangiom som sitter dåligt till så att de till exempel trycker på ögonlock eller öron, eller mycket stora hemangiom. 

I de fall där läkemedelsbehandling är nödvändig ges oftast betablockerare. Det kan också vara aktuellt med laserbehandling eller kirurgi, till exempel om det bildats fula ärr efter hemangiomet. 

Prognos

Tillståndet debuterar i spädbarnsåldern och går tillbaka av sig själv från omkring ettårsåldern. Hur snabbt ett hemangiom försvinner går inte att förutse utifrån dess storlek eller utseende.

De allra flesta hemangiom hos barn skapar inga problem. Det kan dock i vissa fall uppstå problem med hemangiom i ansiktet, särskilt på de övre ögonlocken, eller i inre organ.

I 5–10 % av fallen kan det uppstå sår i hemangiomet, det gäller framförallt hemangiom på läppar, runt ändtarmen och på områden där hud ligger mot hud. Blödningar från såren är sällsynta och nästan alltid ofarliga, men kan göra ont. Det är viktigt att följa upp eventuella sår med sårbehandling.

Man räknar med att hemangiom har försvunnit hos 50 % av barnen vid fem års ålder, 70 % vid sju års ålder och 90 % vid nio års ålder. Hemangiomet lämnar ett märke efter sig på ungefär hälften av barnen och det sker oftare ju senare det försvinner. Hemangiom på läppar, näsa eller öron kan medföra ärr som kräver korrigerande kirurgi.

Vill du veta mer?