Gå direkt till huvudinnehållet

Krupp

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om krupp

 • Krupp är en inflammation som ger svullnad högt upp i luftstrupen och även involverar stämbanden. Tillståndet är vanligast hos barn i åldern sex månader till tre år.
 • Inflammationen ger en karakteristisk skällande hosta. Barnets inandning är ofta hörbart ansträngd medan utandningen går lätt.
 • Sjukdomen beror på en virusinfektion, oftast parainfluensavirus.
 • Diagnosen kan med stor säkerhet ställas på sjukdomshistorien, det vill säga det som förälder eller anhörig kan berätta om.
 • Målet med behandlingen är att dämpa hostan och göra det lättare för barnet att andas. Kall luft och upprätt läge lindrar.
 • Det första dygnet är nästan alltid är det värsta. Krupp går i regel över helt på mindre än en vecka. Det finns en tendens till återfall upp till tre års ålder.

Vad är krupp?

Krupp är en sjukdom som drabbar små barn. Den medicinska beteckningen på krupp är akut obstruktiv laryngit. Sjukdomen kallades tidigare för falsk krupp eller pseudokrupp.

Krupp börjar ofta som en förkylning. Efterhand leder förkylningen till en inflammation som ger svullnad högt upp i luftstrupen och även involverar stämbanden. Inflammationen ger en karakteristisk skällande hosta. Barnets inandning är ofta hörbart ansträngd medan utandningen går lätt (i motsats till vid astma).

Tillståndet debuterar ofta ganska snabbt. Barnet kan vara förhållandevis friskt när det nattas för kvällen. Bara några timmar senare vaknar barnet och har svårt att andas och har fått den typiska skällande hostan. Tillståndet kan upplevas som dramatiskt både för barnet och de vuxna – man är rädd för att barnet håller på att kvävas. Barnet blir vanligen snabbt bättre om det kommer ut i friska luften och hålls i upprätt läge. En typisk situation är att föräldrarna kastar sig in i bilen och kör till läkare eller sjukhus. Under bilresan blir barnet betydligt bättre.

Krupp är vanligast hos barn i åldern sex månader till tre år och det är en vanlig orsak till kontakt med läkare.

Orsak

Sjukdomen beror på en virusinfektion (oftast parainfluensavirus) som medför inflammation (svullnad) i halsen, särskilt i området runt och strax nedanför stämbanden. Vuxna som får denna infektion upplever bara en vanlig förkylning, men eftersom utrymmet är trängre hos små barn leder svullnaden i slemhinnorna till tung andning och skällande hosta.

Diagnos

Diagnosen kan med stor säkerhet ställas på sjukdomshistorien, det vill säga det som förälder eller anhörig kan berätta om. Barn som haft krupp vid ett tillfälle kommer troligtvis att få upprepade besvär vid nya förkylningar. Man pratar ofta om ”kruppbarn”.

Vid undersökning finner man normala förhållanden i svalg och lungor, men en hörbar och ansträngd inandning och heshet är typiskt för tillståndet.

Laboratorieprover är inte nödvändiga för att ställa diagnosen. CRP-prov (blodprov) tas ibland, först och främst för att utesluta bakterieinfektion.

Behandling

Det finns ingen medicin mot själva viruset. Målet med behandlingen är därför att dämpa hostan och göra det lättare för barnet att andas.

Behandling i hemmet

 • Kall luft och upprätt läge lindrar.
 • Kall luft:
  • Det bör vara svalt i sovrummet
  • Ta eventuellt ut barnet eller gå till ett öppet fönster
 • Upprätt läge:
  • Barnet bör ligga med huvudet högt, gärna i halvsittande ställning
  • När barnet är uppe bör det sitta upprätt i föräldrarnas famn
 • Om barnet fortfarande andas ansträngt eller är medtaget i övrigt bör man kontakta läkare.

Hos läkare eller på sjukhus

Det är vanligt att ge en eller två typer av läkemedel:

 • Adrenalin ges en eller flera gånger efter att barnet kommit till läkaren eller sjukhuset. Barnet får andas in adrenalinet i ångform. Effekten kommer snabbt och är god, men kortvarig.
 • Kortisontabletter ges dessutom ibland som engångsdos. Kortisonpreparat minskar risk för återfall senare på natten eller efterföljande dagar.

Prognos

Krupp är ett godartat tillstånd, men hostan kan vara besvärlig. Den tunga andningen är oftast mest uttalad den första natten. Det första dygnet är alltså nästan alltid är det värsta. Sjukhusinläggning kan bli nödvändig men är i regel kortvarig, ett halvt till ett dygn.

Krupp går i regel över helt på mindre än en vecka. Det finns en tendens till återfall vid nya luftvägsinfektioner, men barnet växer ifrån det och sjukdomen är sällsynt efter tre till fem års ålder. 

Vill du veta mer?