Gå direkt till huvudinnehållet

Adenovirusinfektion

Adenovirus är vanligt och vid 10 års ålder har de flesta barn haft minst en adenovirusinfektion. Symtomen kan variera beroende på vilken typ av adenovirus man smittats av.

Faktagranskad av: Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus

Senast reviderad:


Fakta om adenovirusinfektion

  • Adenovirus orsakar ofta infektioner hos små barn. 
  • Olika typer av adenovirus orsakar olika symtom. Vanligt är förkylningssymtom med halsont och hosta. Vissa typer av adenovirus orsakar ögoninflammation eller diarré. Nästan alla typer av adenovirus ger feber.
  • Adenovirus smittar lätt och det kan bli utbrott exempelvis på förskolor.
  • Diagnosen ställs utifrån symtom och eventuellt läkarundersökning. Ibland misstänks bakteriell infektion eftersom snabbsänkan, CRP kan vara mycket hög.
  • Infektionen läker av sig självt. Antibiotika hjälper inte mot virusinfektion.

Vad är adenovirusinfektion?

Adenovirus är ett litet virus utan hölje. Det orsakar mycket ofta infektioner hos små barn. Vid 10 års ålder har de flesta barn haft minst en adenovirusinfektion. 

Symtom

Symtomen är olika beroende på vilken undergrupp av viruset som man har smittats av. Det är oftast barn under sju år som blir sjuka av adenovirus, vuxna får i regel en mycket lindrigare sjukdom. Nästan alla typer av adenovirus ger feber.

Förkylningssymtom är ganska vanligt. Besvären kan vara feber, halsont, hosta och till och med lunginflammation. Halsont feltolkas ofta som en bakterieinfektion.

Vissa undergrupper av viruset ger feber, svullna lymfkörtlar och ögoninflammation, medan andra undergrupper orsakar feber och diarré.

Orsak

Adenovirus smittar via droppsmitta från sjuka som hostar och från avföringen från barn som har diarré. Virus kan överleva länge utanför kroppen och för den som inte är mycket noga med handhygienen är det är därför lätt att föra smittan vidare. Ögoninflammation som har orsakats av adenovirus är mycket smittsamt.

Diagnos

Det brukar inte tas prover för att hitta själva viruset. Trots hög feber mår barn med adenovirusinfektion ofta ganska bra i perioder. Ibland tas ett blodprov som mäter inflammation i kroppen, så kallat CRP. Det kan vara mycket högt vid en adenovirusinfektion.

I regel beror högt CRP på bakterieinfektion och då får barn ofta antibiotika. Men vid adenovirusinfektion hjälper inte antibiotika.

Behandling

Det ges ingen behandling mot själva viruset, infektionen läker ut av sig själv. Barnet ska få äta och dricka sådant som det gillar. Paracetamol  eller ibuprofen  kan ges som smärtstillande och febernedsättande, vilket kan underlätta för barnet att äta och dricka. 

Bör barnet gå till förskolan?

Barn med feber och nedsatt allmäntillstånd ska hållas hemma från förskolan så länge det finns feber eller om barnet är trött.

Barn med diarré kan återgå till förskolan två dygn efter det att de är symtomfria. Detta gäller även blöjbarn. Barn som normalt har en tendens till lös avföring behöver inte hållas borta från förskolan. Föräldrarna avgör själva om barnet har onormal diarré.

När ska man söka vård?

  • Spädbarn som har allvarlig diarré eller kräkningar bör alltid undersökas av läkare.
  • Småbarn som verkar medtagna och trötta, ”inte är sig själva”, inte orkar leka och så vidare bör undersökas av läkare.
  • Ta kontakt med läkare vid tecken på uttorkning som liten urinmängd och mörk urin, muntorrhet och törst.
  • Vid uttalade magsmärtor, hög feber, blodiga kräkningar eller blod i avföringen bör man också ta kontakta vården för att utesluta allvarligare tillstånd.

Vill du veta mer?