Gå direkt till huvudinnehållet

Aortakoarktation, förträngning i aorta

Tre till fyra per 10 000 levande födda föds med ett medfött hjärtfel som heter aortakoarktation. Vid aortakoarktaktion finns en förträngning i den stora kroppspulsådern (aorta). Om förträngningen är kraftig finns risk för allvarlig sjukdom redan tidigt i barnets liv.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om aortakoarktation, förträngning av aorta

  • Aorta är namnet på kärlet som kommer från hjärtat och som förser hela kroppen med blod. Om kärlet är för trångt kallas det för aortakoarktation.
  • Om förträngningen är mild behöver barnet inte få några symtom alls. Men om förträngningen är kraftig kan små barn få akuta problem med hjärtat. 
  • Man vet inte exakt varför vissa barn får aortakoarktation. 
  • Diagnosen ställs med hjälp av ultraljud av hjärtat.
  • Kirurgi är den vanligaste behandlingen hos barn.
  • Efter en operation är prognosen mycket bättre. Det är dock viktigt att fortsätta kontrollera hjärtat. 

Vad är aortakoarktation, förträngning av aorta?

Aorta eller stora kroppspulsådern är ett stort kärl som utgår från hjärtat och förser kroppen med syrerikt blod.

Av alla nyfödda barn med medfött hjärtfel har cirka fem till tio procent så kallad aortakoarktation eller coarctatio aortae, en förträngning i delen av aorta som finns i bröstkorgen. Det är ett allvarligt hjärtfel med risk för akut hjärtsvikt under barnets första levnadsveckorna.

Om man tittar på alla barn som föds så får tre till fyra per 10 000 levande födda aortakoarktation. Tillståndet är dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor. 

Hjärtats normala funktion

Hjärtat är en muskel som fungerar som en pump och förser hela kroppen med blod. Det är indelat i fyra hålrum, så kallade "förmak" och "kammare". Det finns två förmak och två hjärtkammare, en av varje på höger sida och en av varje på vänster sida. Förmaken släpper in blod i hjärtkammaren och det är hjärtkammaren som har den största kraften och pumpar ut blodet i kroppen (vänster sida) eller ut i lungkretsloppet (höger sida).

Mellan förmaken och kamrarna finns klaffar. Dessa fungerar så att de bara släpper igenom blodet i en riktning och hindrar blodet från att rinna tillbaka, ungefär som en ventil.

Symtom

Vilka symtom ett barn får beror på svårighetsgraden av förträngningen och var förträngningen befinner sig i aorta.

Vid milda fall har barnet ofta inga symtom alls. När barnet växer upp kan man upptäcka högt blodtryck i armarna (speciellt efter 10 års ålder). Senare i vuxen ålder är det olika komplikationer som kan uppstå till följd av det förhöjda blodtrycket.

Vid svårare fall kan man upptäcka att spädbarnet har blek hud, är lätt irriterat, svettas och har svårt att andas. Under den första levnadsveckan kan det plötsligt uppstå en kraftig belastning på hjärtat när hjärtats kärl förändrar sig efter födseln. Det kan leda till akut svår hjärtsvikt med snabbt förlopp (timmar) där flera organ kan drabbas allvarligt. 

Hos vissa barn har det bildats andra kärl som går förbi förträngningen som gör att hjärtat inte behöver pumpa lika hårt och organen bakom förträngningen får bättre blodförsöjning. Sådana kollateraler gör att barnet inte blir lika sjukt. Om barnet förutom en förträngning på aorta även har andra medfödda hjärtfel kan presentationen vara annorlunda.

Orsak

Orsaken är inte känd. Man har sett att vissa gener ger ökad risk för aortakoarktation. Det finns en samsjuklighet med andra medfödda hjärtfel, särskilt bikuspid aortaklaff.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av ultraljud av hjärtat, där man kan bedöma klaffar och flöden över aorta. 

Behandling av aortakoarktation, förträngning av aorta

Barn med tillståndet behandlas i regel med hjärtkirurgi. Äldre barn kan behandlas med så kallad ballongdilatation. Det innebär att man för in en kateter i aorta med en uppblåsbar del. När den blåses upp vidgas aorta och för att förebygga att kärlet faller samman igen lämnar man i regel en stent. Det är ett metallhölje som håller kärlet öppet. 

Prognos

För de som har genomgått operation är framtidsutsikterna goda. Man har dock sett att komplikationer kan uppstå trots framgångsrik behandling i barndomen. Regelbundna kontroller av hjärtat under hela livet är därför viktiga.

Patientföreningar

Vill du veta mer?