Gå direkt till huvudinnehållet

Utåtrotation av underbenet

Senast uppdaterad: Publicerad:


Utfothet

Utfothet är mindre vanligt än infothet hos barn över två års ålder. En av orsakerna till utfothet är att underbenet är roterat utåt. Troligtvis kan det bero på att underbenet har legat i en sned ställning under fosterstadiet.

Tillståndet är ofta ensidigt och är vanligare på höger sida. Det ses oftast tydligast i fyra- till sjuårsåldern.

Diagnos

Utfothet förekommer ofta ensidigt. Knäskålen är riktad rakt framåt när barnet går och utesluter därmed förändringar i lårbenet.

Behandling

Tillståndet korrigeras av sig självt i de allra flesta fallen. Men hos några ökar felställningen allt eftersom barnet växer. Vid uttalade besvär, bland annat instabil knäled, och vid svåra felställningar måste operation övervägas.

Andra, icke-operativa, åtgärder verkar inte kunna påverka felställningen.

Vill du veta mer?