Gå direkt till huvudinnehållet

Kölbröst, pectus carinatum

Kölbröst är ett tillstånd där bröstbenet trycks ut och ger ett karakteristiskt utseende av bröstkorgen. Tillståndet är ofarligt men kan ge kosmetiska besvär.

Faktagranskad av: Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB

Senast reviderad:


Fakta om kölbröst

  • Kölbröst kallas även för fågelbröst och pectus carinatum där bröstbenet trycks ut till följd av en tillväxtstörning i revbensbrosket.
  • De flesta får inga fysiska besvär av deformiteten men äldre barn och tonåringar kan få problem med sin självbild och kroppsuppfattning.
  • Den exakta orsaken till att deformiteten uppstår är ännu inte helt klarlagd.
  • Kölbröst ger ett karakteristiskt utseende av bröstkorgen med en utskjutning av bröstbenet. 
  • Vid fysiska besvär eller vid dålig självbild och kosmetiska besvär kan man överväga korrigerande behandling med korsett eller operation. 
  • Prognosen är god med eller utan operation.

Vad är kölbröst?

Benen i bröstkorgsväggen utgörs framtill av revbenen och bröstbenet. De översta fem till sju revbenen "växer samman" med bröstbenet, men närmast bröstbenet består de sista centimetrarna av varje revben av brosk, inte av ben.

Kölbröst som även kan kallas för fågelbröst och pectus carinatum, tros vara ett medfött fel (deformitet) i bröstkorgsväggen där bröstbenet trycks ut till följd av en tillväxtstörning i revbensbrosket. Resultaten blir att bröstkorgen sticker ut mycket påtagligt. Utseendet och graden av utbuktning på bröstkorgen kan variera. Tillståndet är sällsynt och förekommer oftare hos pojkar än hos flickor.

Symtom

De flesta med kölbröst har inga fysiska besvär men äldre barn och tonåringar upplever ofta tillståndet som generande och kan få problem med sin självbild och kroppsuppfattning.

Fysiska besvär kan vara hjärtklappning, andningsbesvär eller påverkad uthållighet vid fysisk ansträngning. Om det föreligger asymmetri av bröstkorgen kan det vara svårt att använda BH. Hos vissa finns det en samtidig sned rygg (skolios). 

Orsak

Den exakta orsaken till att deformiteten uppstår är ännu inte helt klarlagd men man misstänker att defekten mest sannolikt uppstår på grund av ett fel i hur revbensbrosket är uppbyggt.

I nästan 25 procent av fallen finns det andra i den närmaste familjen som också har kölbröst och man tror därför att det finns en ärftlig faktor som kan påverka uppkomsten av defekten. Tillståndet kan förekomma tillsammans med andra ovanliga sjukdomar och syndrom som Marfans syndrom och Noonans syndrom. 

Kölbröst ger sällan besvär hos små barn men uppträder ofta först när barnet blir äldre och under tonåren när barnet växer mycket. Tillståndet stabiliseras i vuxenåldern. 

Diagnos

Kölbröst ger ett karakteristiskt utseende av bröstkorgen med en utskjutning av bröstbenet och revbensbrosket och det räcker för att kunna ställa diagnosen. I de flesta fall behövs inga ytterligare undersökningar men beroende på svårighetsgraden av defekten och om det finns symtom kan man ibland behöva göra ytterligare undersökningar. Det kan till exempel vara en röntgenundersökning, underökning av lungfunktionen och/eller ultraljudsundersökning av hjärtat. 

Behandling av kölbröst

Vid fysiska besvär eller vid dålig självbild och kosmetiska besvär kan man överväga korrigerande behandling.

Kölbröst kan behandlas med en korrigerande korsett under längre tid som trycker på bröstbenet och därmed leder till att defekten korrigeras. Denna behandling har god effekt men kräver regelbundet användning av korsetten och frekventa återbesök hos behandlande mottagning. I vissa fall kan man överväga att behandla tillståndet med operation.

Prognos

Prognosen är god vid behandling med korsett samt vid operation. Vid obehandlat tillstånd beror prognosen på i vilken grad deformiteten påverkar patientens självbild.

Vill du veta mer?