Gå direkt till huvudinnehållet

Kölbröst

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är kölbröst?

Det är ett tillstånd där främre delen av bröstkorgen sticker ut mycket påtagligt. Andra benämningar är fågelbröst och pectus carinatum. Utseendet och graden av utbuktning på bröstkorgen kan variera mycket. Konsekvenserna är främst av kosmetisk och psykologisk karaktär. De flesta med kölbröst har sällan andra besvär än de rent utseendemässiga.

Tillståndet är sällsynt och beräknas förekomma hos 0,06 % av befolkningen. Män drabbas oftare av denna avvikelse än kvinnor (4:1).

Orsak

Orsaken är okänd men tillståndet kan vara del i ett syndrom, det vill säga ett tillstånd med flera sjukdomstecken. Familjär förekomst (25 %) och andra relaterade problem kan tyda på ett fel i bindvävstillväxten. Tillståndet kan förekomma i kombination med hjärtsjukdom, andra skelettavvikelser (20 % har skolios) och mer sällsynta avvikelser/syndrom.

Tillståndet föreligger sällan vid födseln utan brukar uppträda vid 5–10 års ålder och förvärras ofta under tillväxtspurten i puberteten. Ett fåtal utvecklar stelhet i bröstkorgsväggen med lätt nedsatt lungkapacitet som följd.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån de karakteristiska förändringarna i bröstkorgen. Normalt krävs inga andra undersökningar men läkaren lyssnar på hjärtat för att utesluta en samtidig hjärtsjukdom.

Nedsatt lungfunktion är sallsynt. Föreligger sådan företas en mer noggrann bedömning av denna.

Behandling

I många fall är det inte aktuellt med någon behandling. Vid uttalad deformitet kan tillståndet antingen behandlas med en korrigerande ställning, ortos, som används under huvuddelen av dygnet i 1–2 år, eller med kirurgisk korrektion. Behandlingen av bröstkorgsdeformiteter sköts i Sverige av specialist i thoraxkirurgi, eventuellt i samarbete med plastikkirurg. Även vid obehandlat tillstånd är prognosen mycket god för de allra flesta. Om deformiteten upplevs som ett stort kosmetiskt problem bör barnet dock frikostigt remitteras till thoraxkirurg för bedömning.

Vill du veta mer?