Gå direkt till huvudinnehållet

Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi, även kallad medfödd höftledsluxation eller medfödd höftledsinstabilitet brukar i Sverige behandlas med von Rosens skena.

Faktagranskad av: Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

Senast reviderad:


Fakta om höftledsdysplasi

  • Vid höftledsdysplasi är höftleden hos det nyfödda barnet underutvecklad vilket gör den instabil och i vissa fall kan lårbenskulan helt "halka" ur sin skål i bäckenet.
  • I Sverige föds varje år 700 barn med instabila höfter och tillståndet är cirka fyra gånger vanligare hos flickor.
  • Alla nyfödda blir undersökta av läkare under de första dagarna efter födseln. Då görs en klinisk undersökning för att se om barnet har instabil höftled. Ibland kompletteras den kliniska undersökningen med ultraljudsundersökning. 
  • De flesta barn i Sverige behandlas med en så kallad von Rosens skena i sex veckor. Skenan håller höfter och ben i grodställning.
  • Vid tidig upptäckt och behandling blir höften helt normal under hela livet. I sällsynta fall – cirka 13 per år i Sverige – upptäcks dysplasin först när barnet blivit lite äldre. Oftast upptäcks dysplasin dock under första levnadsåret. I dessa fall blir behandlingen lite mer komplicerad med höftgips och ibland krävs operation.

Vad är höftledsdysplasi?

Höftledsdysplasi betyder underutvecklad höftled och är oftast ett medfött tillstånd. Höftleden är en kulled där den översta delen av lårbenet är formad som en kula (caput femoris). Kulan ska passa i en skål i bäckenet som kallas acetabulum. Hos barn med höftledsdysplasi är den här skålen för grund och den omgivande ledkapseln är slapp. Leden blir då instabil och i vissa fall kan lårbenskulan helt "halka" ur sin skål i bäckenet, höften går ur led (luxerar).

I Sverige föds varje år cirka 700 barn med instabila höfter. Dessa upptäcks nästan alltid under den första levnadsveckan vid nyföddhetsundersökningen som görs av läkare på förlossningsavdelningen. Tillståndet är cirka fyra gånger vanligare hos flickor och i 20 % av fallen finns det i bägge höfterna. 

Orsak

Utöver kvinnligt kön finns ett flertal andra faktorer som är kopplade till höftledsdysplasi. Det är något vanligare hos barn vars föräldrar eller syskon har haft höftdysplasi, vilket talar för att ärftlighet spelar en viss roll. Dessutom är risken högre bland barn som föds i sätesställning. 

Diagnos

Alla nyfödda blir undersökta av läkare under de första dagarna efter födseln. Då görs en klinisk undersökning för att se om barnet har instabil höftled. På många ställen i Sverige kompletteras ibland den kliniska undersökningen med en ultraljudsundersökning. Ultraljud kan påvisa såväl instabilitet som avvikande anatomi i höftleden.

I sällsynta fall upptäcks höftledsdysplasin inte förrän senare. Vid kontroller på BVC görs upprepade rutinundersökningar av höftlederna för att utesluta höftdysplasi. Begränsad rörlighet i höftlederna är det viktigaste fyndet som kan rikta misstankar mot höftledsdysplasi. Efter att barnet har fyllt två månader är röntgen av höftleden oftast den bästa undersökningen för att fastställa om barnet har något fel på höften.

Behandling

När höftledsdysplasi upptäcks på förlossningsavdelningen, behandlas de flesta barn i Sverige med en så kallad von Rosens skena. Behandlingstiden varierar något mellan olika sjukhus men är ofta sex veckor. Von Rosens skena är en gummiklädd metallskena som böjs till runt barnets kropp för att hålla benen i grodställning. Syftet med behandlingen är att lårbenets kuldel ska centreras djupt inne i höftledsskålen. Om detta görs tidigt kommer höftledsskålen att anpassa sig till lårbenskulan när barnet växer och dysplasin försvinner.

I de mycket sällsynta fall då höftledsdysplasin inte upptäcks förrän efter några månader eller något år måste korrigeringen ske mer gradvis. Oftast får barnet ligga i sträck en vecka på ortopedavdelning för att tänja ut strama muskler. På vissa sjukhus kompletteras detta med en liten operation för att lossa strama muskelfästen. Därefter måste höften stabiliseras med gips de följande fyra till sex månaderna.

Hos en liten andel av barnen måste kvarvarande höftledsdysplasi korrigeras med kirurgi. Detta gäller främst barn där tillståndet har upptäckts sent.

Prognos

I normalfallet när höftledsdysplasin upptäcks på förlossningsavdelningen är prognosen mycket god och man kan utgå från att höften blir helt normal.

I de sent upptäckta fallen beror prognosen på när höftledsdysplasin upptäcktes. Ju senare upptäckt desto större är risken för kvarstående dysplasi och problem i vuxen ålder.

Vill du veta mer?