Gå direkt till huvudinnehållet

Asymmetrisk huvudform hos spädbarn

Skallens skelett hos spädbarn är mjukt vilket gör att huvudformen kan vara asymmetriskt. Om barnet ligger i samma huvudställning under längre tid kan huvudformen bli tillplattad. Detta kallas för lägesbetingad skallasymmetri.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin, Medibas

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om asymmetrisk huvudform hos spädbarn

 • Hos spädbarn är skallens skelett mjukt och det är inte ovanligt att spädbarn kan ha asymmetrisk huvudform vid födseln.
 • Om en asymmetrisk huvudform finns kvar eller uppstår efter sex veckor kan det bero på lägesbetingad skallasymmetri.
 • Barnets huvud blir tillplattat på grund av ensidig belastning.
 • Det finns flera möjliga orsaker varför lägesbetingad skallasymmetri uppstår.
 • I de flesta fall är det tillräckligt att läkaren eller sjuksköterskan tittar på barnets huvudform för att ställa diagnosen.
 • Behandlingen består i att avlasta den del av huvudet som har blivit tillplattad.

Vad är asymmetrisk huvudform?

Hos ett nyfött barn är skallens skelett mjukt och barnet kan därför ha en asymmetrisk huvudform vid födseln. Avvikande huvudform vid födseln kan bero på hur barnet har legat i livmodern eller på grund av att huvudformen har blivit påverkad under förlossningen. Det kan vara så att man har använt hjälpmedel, som till exempel en sugklocka, under förlossningen och då kan spädbarnets huvud ändra form tillfälligt. 

Hos de flesta spädbarn normaliseras huvudformen strax efter förlossningen. Om en asymmetrisk huvudform finns kvar eller uppstår efter sex veckor kan det bland annat bero på att barnet har legat i samma huvudställning under längre tid. Barnets huvud kan då bli tillplattat på grund av att skelettet är mjukt och tillståndet kallas för lägesbetingad skallasymmetri.

Vid födseln har skallens ben ännu inte växt ihop. Detta gör att barnets huvud lättare kan komma ut genom förlossningskanalen och att det finns plats för hjärnan när den växer. Skallbenen hålls ihop av olika sömmar (suturer) och de mellanrum som finns mellan skallbenen kallas för fontaneller. 

För att minska risken för plötslig spädbarnsdöd rekommenderas att spädbarn sover på rygg och inte på magen. Denna rekommendation från Socialstyrelsen kom ut under 1990-talet och som följd har man observerat att spädbarn med lägesbetingad skallasymmetri har ökat i antal.

Symtom

Hos spädbarn med lägesbetingad skallasymmetri där barnet ligger med ansiktet vänt mot en sida kan man se en sned huvudform. Pannan kan även bukta ut eller örat kan förskjutas fram på samma sida som barnet har legat på. Detta kallas på fackspråk plagiocefaly.  Barn som istället legat mycket på rygg kan få platt bakhuvud, vilket kallas för brakycefali. 

Vissa barn kan ha en ensidig förkortning eller stramhet av den muskel som kallas sternocleidomastoideus och som sträcker sig diagonalt över halsen. Detta kallas för torticollis och leder till att barnet håller huvudet sidoböjt i en riktning och roterat i motsatt riktning. Barnet kan få en favoritsida och huvudformen kan bli sned (plagiocefaly) på grund av detta.

Orsak

Det finns flera möjliga orsaker till att lägesbetingad skallasymmetri kan uppstå. Möjliga riskfaktorer är: ryggläge, att barnet är för tidigt född, manligt kön, tvillingar, torticollis eller att barnet tidigt får ett favoritläge. Andra riskfaktorer kan vara flaskmatning i samma position eller begränsad tid på magen när barnet är vaket eller inte kan röra på sig, till exempel om barnet har en höftledsskena på grund av medfödd höftledsinstabilitet.

Diagnos

I de flesta fall är det tillräckligt att läkaren eller sjuksköterskan tittar på barnets huvudform och hur barnet håller huvudet för att ställa diagnosen på lägesbetingad skallasymmetri eller torticollis.

Ett annat tillstånd där huvudformen kan vara avvikande är kraniosynostos. Tillståndet är en missbildning (deformitet) i kraniet hos barn och beror på en för tidig slutning av en eller flera av kraniets sömmar (suturer). Skallformen få en avvikande form och påverkar utseendet. 

Spädbarnets skalle kontrolleras på förlossningsavdelningen och sedan regelbundet på barnavårdscentralen för att upptäcka avvikande huvudform. Huvudomfånget (hur skallen växer) kontrolleras också regelbundet på barnavårdscentralen. 

Behandling av lägesbetingad skallasymmetri

Det är viktigt att försöka förebygga att lägesbetingad skallasymmetri uppstår. När barnet är starkt nog att sitta och själv kan avlasta huvudet minskar risken för att ojämn huvudform uppstår.

Om huvudformen har ändrat form ska man inte längre belasta det påverkade området på skallen. Man kan förebygga att belastning uppstår genom att:

 • Barnet läggs på mage när barnet är vaket för att avlasta huvudet.
 • Variera barnets huvudställning i ryggläge samt när barnet hålls i famnen.
 • Undvika att barnet ligger på sin favoritsida om detta finns.
 • Undvika att barnet ligger på den sida som har skallasymmetri.
 • Begränsa tid i babysitter och babyskydd/bilbarnstol som endast bör användas under bilfärd.
 • Använda kilkudde om skallasymmetri finns.

Om det finns misstanke om torticollis eller om barnet har en sned huvudform kan fysioterapeut hjälpa till med övningar för att tänja muskeln och/eller att öva upp styrkan på den motsatta sidan av halsen. 

Faktaunderlaget kring huvudkuddar och hur säkra de är, är fortfarande oklart varför variation av huvudposition rekommenderas i första hand framför huvudkuddar när spädbarn ska sova. Behandling med hjälm för att kunna reglera skallens tillväxt mot en mer symmetrisk form rekommenderas i vanliga fall inte i Sverige. 

Prognos

Vid tidig avlastning är prognosen god för lägesbetingad skallasymmetri. Hos barn där skallasymmetrin är lindrig till måttlig går deformiteten oftast tillbaka under det första levnadsåret i samband med att huvudet växer och barnet kan avlasta huvudet mer och mer. 

Vill du veta mer?