Gå direkt till huvudinnehållet

Läpp-käk-gomspalt

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är läpp-käk-gomspalt?

Under andra till tredje graviditetsmånaden utvecklas fostrets ansikte. Olika delar av ansiktet ”vandrar” in mot mitten och växer samman så att näsa, överläpp, överkäke och gom bildas. Hos vissa barn sker inte denna sammanväxning utan en spalt bildas. Ofta omfattar spalten läpp, käke och gom, men den kan också vara i endast en eller två av dessa delar. Det finns idag bra metoder för att behandla läpp-käk-gomspalt (LKG). Barn med LKG kan emellertid få vissa problem. Spalten kan göra det svårt eller omöjligt att suga vid amning och detta kan kräva en extrainsats av föräldrarna.

Barn med LKG är också mer utsatta för öroninflammationer, något som på sikt kan försämra hörseln. Hos småbarn kan nedsatt hörsel störa tal- och språkutvecklingen.

LKG-spalt förekommer hos cirka 2 av 1 000 nyfödda barn och upptäcks vanligen vid födseln.

Vad förorsakar tillståndet?

I de flesta fall hittas ingen orsak till varför barnet har läpp-käk-gomspalt. Föräldrarna behöver därför inte ha några skuldkänslor. Arv spelar en viss roll – personer som själva har tillståndet löper ökad risk att få ett barn som också har spalt. Föräldrar som redan har ett barn med läpp-käk-gomspalt löper också ökad risk för att få fler barn med spalt, men risken är liten. Ibland uppträder tillståndet tillsammans med andra avvikelser och det kallas då för ett syndrom. Det finns ett stort antal syndrom där LKG-spalt är ett av dragen.

Behandling

Amning av barn med läpp-käk-gomspalt

Det är vanligt att barn med LKG är svåra att amma. På grund av spalten kan barnet inte skapa ett vakuum inne i munhålan, vilket hindrar sugningen.

Om barnet har läppspalt upplever många kvinnor att barnet får bättre tag om spalten täcks med bröstet.

Om det är svårt eller omöjligt att amma och mamman ändå vill att barnet ska få modersmjölk kan hon använda en bröstpump och ge mjölken från en specialanpassad plastflaska som säljs på många apotek. När barnet är äldre, sex till åtta veckor, fungerar det ofta med en vanlig nappflaska med så kallad fullkornsskåra. Genom att klämma flaskan med varierande kraft kan matningen anpassas så att tempot passar barnet.

På grund av spalten är det vanligt att barnet får i sig mycket luft samtidigt med mjölken. För att förhindra gassmärtor är det bra att hålla barnet upprätt så att det får rapa under och efter måltiden.

Hos barn med käk-gomspalt kan det rinna ut mjölk genom näsan medan barnet äter. Det är helt ofarligt.

Det flesta barn har ett grundläggande sugbehov. För att tillfredsställa detta kan det vara bra att låta barnet använda napp.

Kirurgisk behandling

Om spalten har en viss storlek är det nödvändigt med operation. Vanligtvis sker operationen när barnet är mellan tre och tolv månader, beroende på vilket tillstånd det rör sig om. I Sverige är sex LKG-centra (Umeå, Uppsala-Örebro, Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö) kompetenscenter för denna typ av operation.

Vanligtvis måste barnen följas upp tills de blir vuxna för att kontrollera att käken utvecklar sig på bästa möjliga sätt.

Annan behandling

Många av barnen med LKG behöver tandreglering. Sådan behandling börjar vanligen när barnet är 11–13 år, men ibland redan i 7-årsåldern. Tandreglering hos barn med LKG ersätts av Försäkringskassan.

Barn som har fått språk- och talproblem på grund av hörselnedsättning har ofta nytta av att få hjälp av en logoped.

Vill du veta mer?

Läpp-käk-gomspalt – för vårdpersonal