Gå direkt till huvudinnehållet
Illustrasjonsfoto: colourbox
Illustrasjonsfoto: colourbox

Fiskodörsyndrom

Fiskodörsyndrom heter på fackspråk trimetylaminuri. Det innebär ökade mängder av ämnet trimetylamin (TMA) i urin och andra kroppsvätskor. Tillståndet är ofarligt men kan vara mycket besvärligt för att lukten av TMA påminner om rutten fisk.

Faktagranskad av Veronica Pahlberg.,specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas.

Senast reviderad:


Fakta om fiskodörsyndrom

  • Fiskodörsyndrom innebär ökade mängder av ämnet trimetylamin, TMA, i kroppsvätskor som urin eller svett.
  • Det kan uppfattas illaluktande och påminna om rutten fisk.
  • Orsaken är att man inte kan bryta ner TMA som man får iu sig med mat.
  • Oftast beror det på ett medfött fel i ett nedbrytningsprotein, så kallat enzym.
  • Fiskodörsyndrom är helt ofarligt men lukten upplevs ofta besvärlig framför allt när man är bland andra människor.
  • Det finns ingen botande behandling.
  • Lukten kan minska om man undviker viss mat.
  • Det är också bra att byta kläder ofta och vara noggrann med hygienen.

Vad är fiskodörsyndrom?

Fiskodörsyndrom, eller trimetylaminuri, är ett ovanligt och oftast medfött tillstånd som medför ökad mängd av ämnet trimetylamin (TMA) i utandningsluft, urin, svett och andra kroppsvätskor. TMA uppfattas som att det luktar illa, ofta liknas doften som rutten fisk.

Symtom

Fiskodörsyndrom är helt ofarligt och orsakar ingen skada på kroppens organ men den starka kroppslukten uppfattas ofta som besvärlig framför allt i sociala sammanhang. Vissa personer med fiskodörsyndrom mår mycket dåligt psykiskt och får ångest eller depression som följd. 

Symtomen varierar ofta över tid och kan förvärras vid stress och ökad svettning samt av hormoner i samband med pubertet, graviditet och menstruation.

Orsak

Orsaken är i de allra flesta fall ett medfött fel i funktionen att bryta ner TMA till en luktfri form. Funktionen sköts normalt sett av ett så kallat enzym som heter FMO3. Vid fiskodörsyndrom fungerar inte FMO3 lika bra.

TMA får man i sig via kosten. Livsmedel som fisk, skaldjur, äggula, kål och soja bryts ned till TMA.

Diagnos

Diagnosen ställs på typiska symtom samt ökad mängd TMA i urinprov eller genetisk testning där man kan finna en felaktig FMO3-gen.

Ibland görs andra undersökningar för att utesluta andra orsaker, till exempel om det bara rör sig om dålig andedräkt eller illaluktande flytningar.

Behandling av fiskodörsyndrom

Det saknas botande behandling. Symtomen kan ofta lindras med kostförändringar där man undviker de livsmedel som bryts ned till TMA, till exempel äggula, inälvsmat, vissa grönsaker som kål och bönor, produkter gjorda av soja, fisk och skaldjur. Kostförändringar bör göras i samråd med dietist för att undvika näringsbrist. 

Att noggrant sköta hygien, byta kläder ofta och att använda tvål med lågt pH kan också minska symtom.

Prognos

Symtomen varar livslångt men varierar ofta över tid. Sjukdomen i sig är ofarlig och orsakar ingen skada på kroppens organ men är ofta psykiskt påfrestande och det finns en risk för ångest och depression som följd.

Vill du veta mer?