Gå direkt till huvudinnehållet

Palliativ behandling av dyspné (andnöd)

Senast reviderad:


Definition:
Dyspné är en känsla av att inte få luft (andnöd, andfåddhet) och påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och omgivningsmässiga faktorer.
Förekomst:
Vanligt förekommande hos personer i ett palliativt skede, särskilt sent och vid diagnoser såsom hjärtsvikt och KOL.
Diagnostik:
Består av en basal utredning med anamnes och klinisk undersökning. Blodprover och bilddiagnostik kan bli aktuella.
Behandling:
Bakomliggande orsaker behandlas. Symtomlindring med opioider och ibland bensodiazepiner. Senare i förloppet kan antikolinergika och kortikosteroider användas. 
 1. RCC (Regionala cancercentrum i samverkan). Nationellt vårdprogram palliativ vård. 2016-12-14 (Hämtad 2020-04-08). www.cancercentrum.se  
 2. Campbell ML, Templin T, Walch J. A Respiratory Distress Observation Scale for patients unable to self-report dyspnea. J Palliat Med. 2010;13(3):285–290. PMID:20078243. PubMed  
 3. Abernethy AP, Currow DC, Frith P, Fazekas BS, McHugh A, Bui C. Randomised, double blind, placebo controlled crossover trial of sustained release morphine for the management of refractory dyspnea. BMJ 2003; 327: 523–8.
 4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Andningsbesvär, palliativ vård. 2020-03-21 (Hämtad 2020-04-08). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 5. Deutsche Gesellschaft für Palliatiavmedizin/Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Recommendations for treatment of patients with COVID-19 from the palliative care perspective V2.0. 30th March 2020 (Hämtad 2020-04-08). www.dgpalliativmedizin.de  
 6. Ekström M, Dahlander B. Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19. Läkartidningen. 2020;117:F3PM. lakartidningen.se  
 7. RCC (Regionalt cancercentrum Väst). Vård i livets slutskede. Handbok för läkare i primärvården. 2017 (Hämtad 2020-08-04). www.cancercentrum.se  
 8. Omran M, Lundstrõm S. ABC om Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede. Läkartidningen 2017; 114: D6P6.
 9. Socialstyrelsen. Symtomlindring i livets slutskede. Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19. April 2020 (Hämtad 2020-04-08). palliativtutvecklingscentrum.se  
 10. Hedman C, Bergström J, Fürst P. Stockholms Sjukhem Palliativ vård. Version 2020-04-02 (Hämtad 2020-04-08). www.nrpv.se  
 11. Qaseem A, Snow V, Shekelle P, et al. Evidence-based interventions to improve the palliative care of pain, dyspnea, and depression at the end of life: a clinical practice from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2008; 148: 141–6.
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Staffan Lundström, med dr och överläkare, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem