Gå direkt till huvudinnehållet

Palliativ behandling av dyspné (andnöd)

Senast reviderad:


Definition:
Dyspné är en känsla av att inte få luft (andnöd, andfåddhet) och påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och omgivningsmässiga faktorer.
Förekomst:
Vanligt förekommande hos personer i ett palliativt skede, särskilt sent och vid diagnoser såsom hjärtsvikt och KOL.
Diagnostik:
Består av en basal utredning med anamnes och klinisk undersökning. Blodprover och bilddiagnostik kan bli aktuella.
Behandling:
Bakomliggande orsaker behandlas. Symtomlindring med opioider och ibland bensodiazepiner. Senare i förloppet kan antikolinergika och kortikosteroider användas. 
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Staffan Lundström, med dr och överläkare, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem