Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB

Insert heading here

Insert text here

Insert heading here


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.