Skada på rotatorkuffen

Basfakta

Definition

 • Bristning, tendinopati, ruptur eller defekt i en eller flera av rotatorkuffens senor (total/partiell) orsakad av trauma eller överbelastning.
 • En bristning/ruptur/defekt i rotatorkuffen ger smärta och svårigheter att lyfta eller rotera armen.1
 • Rotatorkuffen består av ledkapseln till axelleden + fyra muskler med senor:2-3
  • Supraspinatus
  • Infraspinatus
  • Teres minor
  • Subscapularis

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.