Gå direkt till huvudinnehållet

Axelluxation och instabilitet i axelled

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Axelluxation definieras som en luxation i glenohumeralleden. Instabilitet i axeln kan utvecklas efter en enkel eller flera luxationer.
Förekomst:
Axelluxation är den vanligaste förekommande luxation av större led. 95 % av alla axelluxationer är främre luxationer.
Symtom:
Nedsatt rörlighet och smärta i axelleden, vanligtvis efter ett trauma. Axelledens konfiguration kan ses ändrade konturer i de flesta fallen. 
Kliniska fynd:
Nedsatt rörlighet och att armen hålls i avlastande ställning beroende på vilken typ av luxation det rör sig om (främre, bakre eller luxation nedåt).
Diagnostik:
Diagnosen ställs på den kliniska bilden, anamnes och röntgenfynd.
Behandling:
Förstagångsluxation behandlas i första hand med reposition (konservativ behandling). Vid instabilitet är fysioterapi den primära behandlingen. Operation kan bli aktuellt för vissa. 
 1. Vårdgivare Skåne. AKO riktlinjer - primärvården. Instabilitet i axelled. Senast uppdaterad: 2021-10-29. (Hämtad 2021-11-17). vardgivare.skane.se  
 2. Thangarajah T, Lambert S. Management of the unstable shoulder. BMJ. 2015 May 28;350:h2537. doi: 10.1136/bmj.h2537. DOI  
 3. Tsikandylakis G, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om Axelfrakturer, del 1: Klavikelfrakturer Shoulder fractures, Part 1: Clavicular fractures. Lakartidningen. 2014;111(20):879-882. PMID: 24908804 PubMed  
 4. Kavaja, L., Lähdeoja, T., Malmivaara, A., & Paavola, M. (2018). Treatment after traumatic shoulder dislocation: a systematic review with a network meta-analysis. British journal of sports medicine, 52(23), 1498–1506. PMID: 29936432.
 5. Boffano, M., Mortera, S., & Piana, R. (2017). Management of the first episode of traumatic shoulder dislocation. EFORT open reviews, 2(2), 35–40. PMID: 28461966. PubMed  
 6. Lahti A, Andenord D, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om axelluxation. Läkartidningen. 2016,113:DXD4.
 7. Nambiar, M., Owen, D., Moore, P., Carr, A., & Thomas, M. (2018). Traumatic inferior shoulder dislocation: a review of management and outcome. European journal of trauma and emergency surgery : official publication of the European Trauma Society, 44(1), 45–51. PMID: 28975397. PubMed  
 8. Braun, C., & McRobert, C. J. (2019). Conservative management following closed reduction of traumatic anterior dislocation of the shoulder. The Cochrane database of systematic reviews, 5(5), CD004962. PMID: 31074847. PubMed  
 9. Wang S. I. (2018). Management of the First-time Traumatic Anterior Shoulder Dislocation. Clinics in shoulder and elbow, 21(3), 169–175. PMID: 33330172. PubMed  
 10. Doehrmann R. Frush TJ. Posterior Shoulder Instability. StatPearls.Last update July 15, 2021. (Hämtad: 2021-11-24).
 11. Youm, T., Takemoto, R., & Park, B. K. (2014). Acute management of shoulder dislocations. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 22(12), 761–771. PMID: 25425611. PubMed  
 12. Cibulas, A., Leyva, A., Cibulas, G., 2nd, Foss, M., Boron, A., Dennison, J., Gutterman, B., Kani, K., Porrino, J., Bancroft, L. W., & Scherer, K. (2019). Acute Shoulder Injury. Radiologic clinics of North America, 57(5), 883–896. PMID: 31351539. PubMed  
 13. Svensk Förening för Akutsjukvård - SWESEM. Utbildningsmaterial. Axelluxation främre, reponering - medsittning. 2016-05-16. (Hämtad 2021-11-24).
 14. Longo, U. G., Loppini, M., Rizzello, G., Ciuffreda, M., Maffulli, N., & Denaro, V. (2014). Management of primary acute anterior shoulder dislocation: systematic review and quantitative synthesis of the literature. Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association, 30(4), 506–522. PMID: 24680311. PubMed  
 15. Vårdgivarguiden. Akut kirurgi - behandlingsprogram 2017. Handkirurgi. (Hämtad 2021-11-24).
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas