Artros i akromioklavikularleden

Basfakta

Definition

  • Degenerativt tillstånd med nedslitning av brosk och skapande av osteofyter i ledspalten.
  • Det föreligger ofta instabilitet eftersom sjukdomen ofta debuterar efter ett trauma med ledbandsskada och broskskada.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.