Gå direkt till huvudinnehållet

Växtvärk

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Det finns ingen enhetlig definition av växtvärk. Smärta från det muskuloskeletala systemet utan känd orsak kan kallas växtvärk.
Förekomst:
Växtvärk är en av de vanligaste orsakerna till återkommande muskuloskeletala smärtor hos barn. 
Symtom:
Symtom på växtvärk kan variera mycket. Några vanliga symton är smärta på lårets framsida och smärta i vila.
Kliniska fynd:
Fysisk undersökning visar ofta normala fynd. 
Diagnostik:
Diagnos på växtvärk är en uteslutningsdiagnos. 
Behandling:
Behandlingen är i första hand symtomatisk. 
  1. Rikshandboken. Växtvärk. Senast reviderat: 2019-05-13. (Hämtad 2022-01-28). www.rikshandboken-bhv.se  
  2. Lehman, P. J., & Carl, R. L. (2017). Growing Pains. Sports health, 9(2), 132–138. PMID: 28177851. PubMed  
  3. Vehapoglu, A., Turel, O., Turkmen, S., Inal, B. B., Aksoy, T., Ozgurhan, G., & Ersoy, M. (2015). Are Growing Pains Related to Vitamin D Deficiency? Efficacy of Vitamin D Therapy for Resolution of Symptoms. Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, 24(4), 332–338. PMID: 26022378. PubMed  
  4. Tinning, F. B., Hestbæk, L., & Andersen, A. N. (2017). Vokseværk er velkendt, men årsagen er fortsat uklar. Ugeskrift for laeger, 179(16), V11160851. PMID: 28416062 PubMed  
  5. Simakajornboon, N., Dye, T. J., & Walters, A. S. (2015). Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease and Growing Pains in Children and Adolescents. Sleep medicine clinics, 10(3), 311–xiv. PMID: 26329441 PubMed  
  6. Li SC. Growing pains. UpToDate. Last updated April 05, 2021. (Hämtad 2022-01-28). www.wolterskluwer.com  
  7. Uziel, Y., Chapnick, G., Jaber, L., Nemet, D., & Hashkes, P. J. (2010). Five-year outcome of children with "growing pains": correlations with pain threshold. The Journal of pediatrics, 156(5), 838–840. PMID: 20171654. PubMed  
  8. Pathirana, S., Champion, D., Jaaniste, T., Yee, A., & Chapman, C. (2011). Somatosensory test responses in children with growing pains. Journal of pain research, 4, 393–400. PMID: 22247622. PubMed  
  9. Pavone, V., Vescio, A., Valenti, F., Sapienza, M., Sessa, G., & Testa, G. (2019). Growing pains: What do we know about etiology? A systematic review. World journal of orthopedics, 10(4), 192–205. PMID: 31041161 PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas