Septisk artrit

  • Definition:Artrit till följd av en infektion, vanligen med bakterier.
  • Förekomst:Ovanlig sjukdom.
  • Symtom:De vanligaste symtomen är plötsligt insättande ledsvullnad, svår ledsmärta och/eller feber.
  • Kliniska fynd:Ledsvullnad, minskad rörlighet i leden. Ibland värmeökad/erytematös led.
  • Diagnostik:Bedömning av ledvätska på förekomsten av bakterier är den viktigaste undersökningen. 
  • Behandling:Antibiotikabehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.