Gå direkt till huvudinnehållet

Septisk artrit

Senast reviderad:


Definition:
Artrit till följd av en infektion, vanligen med bakterier.
Förekomst:
Ovanlig sjukdom.
Symtom:
De vanligaste symtomen är plötsligt insättande ledsvullnad, svår ledsmärta och/eller feber.
Kliniska fynd:
Ledsvullnad, minskad rörlighet i leden. Ibland värmeökad/erytematös led.
Diagnostik:
Bedömning av ledvätska på förekomsten av bakterier är den viktigaste undersökningen. 
Behandling:
Antibiotikabehandling.
  1. Mathews CJ, Weston VC, Jones A, Field M, Coakley G. Bacterial septic arthritis in adults. Lancet 2010; 375: 846-55. PubMed  
  2. Momodu II, Savaliya V. Septic Arthritis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 8, 2020. PMID:30844203. PubMed  
  3. Gottlieb M, Holladay D, Rice M. Current Approach to the Evaluation and Management of Septic Arthritis. Pediatr Emerg Care. 2019;35(7):509-513. PMID:31261255. PubMed  
  4. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser. www.socialstyrelsen.se  
  5. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för Led- och skelettinfektioner 2018. infektion.net  
  6. Horowitz DL, Katzap E, Horowitz S, Barilla-LaBarca M-L. Approach to septic arthritis. Am Fam Physician 2011; 84: 653-60. American Family Physician  
  7. Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, Bent S. Does this patient have septic arthritis? JAMA 2007; 297: 1478-88. Journal of the American Medical Association  
  8. Hassan AS, Rao A, Manadan AM, Block JA. Peripheral Bacterial Septic Arthritis: Review of Diagnosis and Management. J Clin Rheumatol. 2017;23(8):435-442. PMID:28926460. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus