Gå direkt till huvudinnehållet

Protesinfektion i ben och leder

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Fitzgerald RH Jr. Total hip arthroplasty sepsis: Prevention and diagnosis. Orthop Clin North Am 1992; 23: 259. PubMed  
  2. Zimmerli W, Trampuz A, Ochsner PE. Prosthetic-joint infections. N Engl J Med 2004;351:1645-54 New England Journal of Medicine  
  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim