Gå direkt till huvudinnehållet

Osteopetros

Senast reviderad:


Definition: 
Ett ärftligt tillstånd med nedsatt benresorption till följd av reducerad osteoklastfunktion som leder till rubbad benmodellering och remodellering.
Defekt nybildning av ben medför skelettal skörhet trots ökad benmassa.
Förekomst: 
Sällsynt sjukdom.
Symtom: 
Vid benign osteopetros finns oftast inga symtom. Vid svårare fall är huvudets bendelar påverkade med dysfunktion av olika nerver (påverkad syn- och hörsel) och det finns en ökad risk för frakturer. Nedsatt kognitiv förmåga och gångsvårigheter är vanligt. Hematopoesen kan bli påverkad. Hypokalcemi förekommer. 
Kliniska fynd: 
Se ovan.
Diagnostik: 
Diagnosen baseras på röntgenundersökningar, benmärgsundersökning och DNA-diagnostik. 
Behandling:
Den enda botande behandlingsmetod är en hematopoetisk stamcellstransplantation (undantaget malign osteopetros orsakad av en mutation i TNFSF11).