Osteomyelit/Osteit

 • Definition:Infektion i ben (skelettet) orsakad av pyogen organism. Predisponerande faktorer är låg och hög ålder, kirurgi som involverar ben, diabetes mellitus och immunsuppression.
 • Förekomst:Incidensen är 10/100 000 barn/år i Europa. Av dem under 20 år som får osteomyelit är hälften under fem år och en tredjedel under två år. Incidensen är ökande för kroniska osteomyeliter, eftersom livslängden ökar och förekomsten av disponerande tillstånd som diabetes och perifer vaskulär sjukdom ökar.
 • Symtom:Feber, frysningar, påverkat allmäntillstånd och bensmärtor. Lokala inflammationssymtom är vanliga. Barnet vägrar att röra den påverkade extremiteten. Bland vuxna mindre uppenbara symtom och ofta subakuta och kroniska former, vanligen sekundära till ett öppet sår.
 • Kliniska fynd:Lokal ömhet och eventuellt andra inflammationstecken. Ofta nedsatt rörlighet i angränsande led.
 • Diagnostik: CRP, SR och LPK är ofta förhöjda, men inte alltid hos små barn. Vidare utredning avseende mikrobiologi och bilddiagnostik görs på sjukhus.
 • Behandling: Parenteral antibiotikabehandling på sjukhus.

Basfakta

Definition

 • Osteomyelit eller osteit betyder infektion i ben (skelettet) orsakad av pyogen organism.1-2
 • Olika klassifikationssystem har föreslagits, men mest använt är detta:
  • Akut:
   • Utvecklar sig inom två veckor efter infektion och karakteriseras av inflammatoriska förändringar i benvävnaden
  • Subakut:
   • Inom en till flera månader
  • Kronisk:
   • Efter flera månader och karakteriseras av nekrotisk benvävnad3
 • En annan indelning baserad på spridningssätt:
  • Osteomyelit som följd av lokal spridning
  • Osteomyelit – sekundär till vaskulär svikt (till exempel vid diabetes)
  • Hematogen osteomyelit

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.