Gå direkt till huvudinnehållet

Osteomyelit/Osteit

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Infektion i ben (skelettet) orsakad av pyogen organism. 
Förekomst:
10/100 000 barn/år i Europa. Predisponerande faktorer: låg och hög ålder, kirurgi som involverar ben, diabetes mellitus och immunsuppression.
Symtom:
Feber, frysningar, påverkat allmäntillstånd och bensmärtor, lokala inflammationssymtom. Barnet vägrar att röra den påverkade extremiteten. Bland vuxna mindre uppenbara symtom och ofta subakuta och kroniska former, vanligen efter ett öppet sår.
Kliniska fynd:
Lokal ömhet och eventuellt andra inflammationstecken. Ofta nedsatt rörlighet i angränsande led.
Diagnostik: 
CRP, SR och LPK är ofta förhöjda, men inte alltid hos små barn. Mikrobiologi och bilddiagnostik.
Behandling:
Parenteral antibiotikabehandling på sjukhus.
  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus