Kompartmentsyndrom

Basfakta

Definition

  • Kompartmentsyndrom.
  • Med akut kompartmentsyndrom menas ett tillstånd som uppstår när ökat tryck i ett kompartment stör cirkulationen och funktionerna hos den fasciaomslutande vävnaden.1
  • Ett kompartmentsyndrom kan förekomma på alla ställen på kroppen där det finns ett kompartment. Det inkluderar handen, underarmen, överarmen, nedre extremiteten, buken och sätesområdet.
  • Distalt i nedre extremiteten är den vanligaste lokalisationen.1
  • Kroniskt kompartmentsyndrom på vaden är ett omdiskuterat och relativt ovanlig tillstånd.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.