Gå direkt till huvudinnehållet

Kompartmentsyndrom

Senast reviderad:


Definition:
Kompartmentsyndrom uppstår när ökat tryck i ett kompartment stör cirkulationen och funktionerna i den fasciaomslutna vävnaden. Kan förekomma på alla ställen i kroppen där det finns ett kompartment, men är vanligast i underbenet.
Förekomst:
Ovanligt.
Symtom:
Symtomen vid akut kompartmentsyndrom kan till en början vara ospecifika. Efterhand vanligen tryckkänsla, svullnad och smärta. Frånvaro av smärta utesluter inte akut kompartmentsyndrom.
Kliniska fynd:
Ökade smärtor vid passiv sträckning av berörda senor och muskler och nedsatt funktion är fynd som inger stark misstanke om ökat kompartmenttryck. Svullnad och ömhet över ett kompartment.
Diagnostik:
Kompletterande undersökningar har vanligtvis litet värde. Tryckmätning kan göras.
Behandling:
Akut fasciotomi vid misstänkt eller bekräftat akut kompartmentsyndrom. 
 1. Von Keudell AG, Weaver MJ, Appelton PT, et al. Diagnosis and treatment of acute extremity compartment syndrome. Lancet. 2015 Sep 26;386(10000):1299-310. PubMed  
 2. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Studentlitteratur, 2018. ISBN: 978-91-44-09084-9.
 3. McLaughlin N, Heard H, Kelham S. Acute and chronic compartment syndromes: know when to act fast. JAAPA. 2014 Jun;27(6):23-6. PubMed  
 4. McQueen MM, Duckworth AD, Aitken SA, et al. The estimated sensitivity and specificity of compartment pressure monitoring for acute compartment syndrome.. J Bone Joint Surg Am 2013; 95(8): 673-7. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Hansen EL, Pedersen L, Lindberg-Larsen M. Ugeskr Laeger. 2021;183(27):V11200817. PMID:34219642. PubMed  
 6. McQueen MM1, Duckworth AD, Aitken SA, et al. Predictors of Compartment Syndrome After Tibial Fracture. J Orthop Trauma 2015; 29(19): 451-5. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Guo J, Yin Y, Jin L, Zhang R, Hou Z, Zhang Y. Acute compartment syndrome: Cause, diagnosis, and new viewpoint. Medicine (Baltimore). 2019;98(27):e16260. PMID:31277147. PubMed  
 8. Aleisawi H, Alsager G, Pasha A, Alyousif H, Alsarhan H, Surur S. Is It Compartment Syndrome? Two Case Reports and Literature Review. Cureus. 2021;13(10):e19083. PMID:34824949.
 9. Collinge CA, Attum B, Lebus GF, et al. Acute Compartment Syndrome: An Expert Survey of Orthopaedic Trauma Association Members. J Orthop Traumatol 2018; 32(5): 181-4. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. McLaughlin N, Heard H, Kelham S. Acute and chronic compartment syndromes: know when to act fast. JAAPA. 2014;27(6):23-26. PMID:24819953. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas