Gå direkt till huvudinnehållet

Kompartmentsyndrom

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Kompartmentsyndrom uppstår när ökat tryck i ett kompartment stör cirkulationen och funktionerna hos den fasciaomslutande vävnaden. Kan förekomma på alla ställen i kroppen där det finns ett kompartment, men är vanligast i underbenet.
Förekomst:
Sällsynt tillstånd, men vid underbensfrakturer föreligger kompartmentsyndrom hos 1–9 %.
Symtom:
Symtomen kan till en början vara ospecifika. Efterhand tryckkänsla, svullnad och smärta.
Kliniska fynd:
Ökade smärtor vid passiv sträckning av berörda senor och muskler och nedsatt funktion är fynd som inger stark misstanke om ökat kompartmenttryck. Svullnad och ömhet över ett kompartment.
Diagnostik:
Kompletterande undersökningar har vanligtvis litet värde. Tryckmätning kan göras.
Behandling:
Fasciotomi.
  1. Von Keudell AG, Weaver MJ, Appelton PT, et al. Diagnosis and treatment of acute extremity compartment syndrome. Lancet. 2015 Sep 26;386(10000):1299-310. PubMed  
  2. McLaughlin N, Heard H, Kelham S. Acute and chronic compartment syndromes: know when to act fast. JAAPA. 2014 Jun;27(6):23-6. PubMed  
  3. Shah SN, Miller BS, Kuhn JE. Chronic exertional compartment syndrome. Am J Orthop 2004; 33: 335-41. PubMed  
  4. Styf J. Kompartmentsyndrom - diagnostik, behandling och komplikationer. Lund: Studentlitteratur, 2003.
  5. Court-Brown CM, McQueen MM. Compartment monitoring in tibial fractures. J Bone Joint Surg Br 1996; 78: 99-104. PubMed  
  6. McQueen MM. Compartment syndrome. I: Court-Brown CM, McQueen MM, Quaba AA, red. Management of open fractures. London: Martin Dunitz 1996: 263-80.
  7. Knopf W, Schumm F, Buchholz J, Ekkernkamp A. Funtionelle Ausheilung nach Compartmentsyndrome des Unterschenkels: Eine Analyse der Spätergebnisse. Chirurg 1994; 65: 988-91. PubMed  
  • Hans Wingstrand, professor och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim