Gå direkt till huvudinnehållet

Ganglion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ganglion är en cystisk bildning med visköst, geléaktigt vätskeinnehåll, utgående från en synovialhinna eller från senskida.
Förekomst:
Ganska vanligt, framförallt hos kvinnor. Vanligast lokalisation på handryggen.
Symtom:
svullnad/kula i anslutning till en led (ofta handleden) eller senskida och eventuellt obehag i ledens i ytterläge.
Kliniska fynd:
Cystan är vanligtvis 1–2 cm i diameter, fast och lätt öm vid palpation.
Diagnos:
Diagnos ställs på typisk klinisk bild. Ultraljud vid osäker diagnos.
Behandling:
Observation eller aspiration Eventuellt kirurgi, men recidivfrekvensen är hög. Aktiv intervention ger inte bättre prognos än observation.
 1. Tallia AF, Cardone DA. Diagnostic and therapeutic injection of the wrist and hand region. Am Fam Physician 2003; 67: 745-50. PubMed  
 2. Thornburg LE. Ganglions of the hand and wrist. J Am Acad Orthop Surg 1999;7:231-8. PubMed  
 3. Backhaus, M, Schmidt, WA, Mellerowicz, H, et al. Technique and diagnostic value of musculoskeletal ultrasonography in rheumatology. Part 6: ultrasonography of the wrist/hand. Z Rheumatol 2002; 61: 674. PubMed  
 4. Ergun T, Lakadamyali H, Derincek A, Cagla Tarhan N, Ozturk A. Magnetic resonance imaging in the visualization of benign tumors and tumor-like lesions of hand and wrist. Curr Probl Diagn Radiol. 2010 Jan-Feb. 39(1):1-16.
 5. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, Zeba N. ABC om vanliga tillstånd i hand och handled, del 2. Lakartidningen.se 2019-04-09 www.lakartidningen.se  
 6. Esteban JM, Oertel YC, Mendoza M, Knoll SM. Fine needle aspiration in the treatment of ganglion cysts. South Med J 1986;79:691-3. PubMed  
 7. Richman JA, Gelberman RH, Engber WD, Salamon PB, Bean DJ. Ganglions of the wrist and digits: results of treatment by aspiration and cyst wall puncture. J Hand Surg 1987;12:1041-3. PubMed  
 8. Stephen AB, Lyons AR, Davis TR. A prospective study of two conservative treatments for ganglia of the wrist. J Hand Surg Br 1999; 24: 104. PubMed  
 9. Dias J, Buch K. Palmar wrist ganglion: does intervention improve outcome? A prospective study of the natural history and patient-reported treatment outcomes. J Hand Surg (Br) 2003; 28:172-76. PubMed  
 • Hans Wingstrand, professor och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet