Gå direkt till huvudinnehållet

Ganglion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ganglion är en cystisk bildning med visköst, geléaktigt vätskeinnehåll, utgående från en synovialhinna eller från senskida.
Förekomst:
Ganska vanligt, framförallt hos kvinnor. Vanligast lokalisation på handryggen.
Symtom:
Svullnad/knöl i anslutning till en led (ofta handleden) eller senskida och eventuellt obehag i ledens i ytterläge.
Kliniska fynd:
Cystan är vanligtvis 1–2 cm i diameter, fast och lätt öm vid palpation.
Diagnos:
Diagnos ställs på typisk klinisk bild. Ultraljud vid osäker diagnos.
Behandling:
Oftast behövs ingen behandling. Om gangliet bör behandlas är aspiration eller operation alternativ.
  1. Gregush RE, Habusta SF. Ganglion Cyst. 2022 Jul 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29262133 PubMed  
  2. Backhaus, M, Schmidt, WA, Mellerowicz, H, et al. Technique and diagnostic value of musculoskeletal ultrasonography in rheumatology. Part 6: ultrasonography of the wrist/hand. Z Rheumatol 2002; 61: 674. PubMed  
  3. Ergun T, Lakadamyali H, Derincek A, Cagla Tarhan N, Ozturk A. Magnetic resonance imaging in the visualization of benign tumors and tumor-like lesions of hand and wrist. Curr Probl Diagn Radiol. 2010 Jan-Feb. 39(1):1-16. PMID: 19931109 PubMed  
  4. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, Zeba N. ABC om - Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2 - Triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion. Lakartidningen. 2019 May 14;116:FH9Z. Swedish. PMID: 31192400 PubMed  
  5. Suen M, Fung B, Lung CP. Treatment of ganglion cysts. ISRN Orthop 2013; 2013:940615. PubMed  
  6. Keyser FD. Ganglion cysts of the wrist and hand. UpToDate, last updated Aug 01, 2022. UpToDate  
  7. Stephen AB, Lyons AR, Davis TR. A prospective study of two conservative treatments for ganglia of the wrist. J Hand Surg Br 1999; 24: 104. PubMed  
  8. Dias J, Buch K. Palmar wrist ganglion: does intervention improve outcome? A prospective study of the natural history and patient-reported treatment outcomes. J Hand Surg (Br) 2003; 28:172-76. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet