Gå direkt till huvudinnehållet

Benlängdsskillnad – anisomeli

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Danielssons och Willners Barnortopedi. Henrik Düppe och Acke Ohlin ISBN: 987-91-44-03584-0
  • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim