Gå direkt till huvudinnehållet

Tuberkulös spondylit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tuberkulös spondylit orsakas av hematogen spridning av M tuberculosis från ett infektionsfokus utanför ryggen. Tilltagande bendestruktion leder till vertebral kollaps och kyfos, eventuellt ryggmärgskompression.
Förekomst:
Sällsynt i industriländer, men förekommer i utvecklingsländer.
Symtom:
Tillståndet debuterar vanligtvis med en anamnes på tre till fyra månader på ryggsmärtor som tilltar i intensitet och som i vissa fall är förenade med muskelspasmer eller radikulära smärtor.
Kliniska fynd:
Neurologiska fynd förekommer hos hälften av patienterna och kan vara nervrotssmärtor, cauda equina-syndrom, förlorad känsel eller pares.
Diagnostik:
SR är kraftigt förhöjt. Tuberkulintest ofta kraftigt positivt. Eventuellt IGRA. Röntgen, CT och MR kan visualisera förändringarna i ryggraden.
 1. Hidalgo JA, Alangaden G. Pott Disease (Tuberculous Spondylitis). eMedicine, last updated August 2006. emedicine.medscape.com  
 2. McDonald M, Sexton Daniel. Skeletal tuberculosis. UpToDate: Last updated jan. 21, 2010. UpToDate  
 3. Lifeso RM, Weaver P, Harder EH. Tuberculous spondylitis in adults. J Bone Joint Surg Am 1985;67:1405-13. PubMed  
 4. Nussbaum ES, Rockswold GL, Bergman TA, et al. Spinal tuberculosis: A diagnostic and management challenge. J Neurosurg 1995; 83: 243-7. PubMed  
 5. Gorse GJ, Pais JM, et al. Tuberculous spondylitis: a report of six cases and review of the literature. Medicine 1983; 62: 178-93. PubMed  
 6. Jung NY, Jee WH, Ha KY, et al. Discrimination of tuberculous spondylitis from pyogenic spondylitis on MRI. AJR Am J Roentgenol 2004; 182: 1405-10. PubMed  
 7. Blumberg HM, Burman WJ, Chiasson RE, et al. American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America: treatment of tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 603-62. PubMed  
 8. Jutte PC, Van Loenhout-Rooyackers JH. Routine surgery in addition to chemotherapy for treating spinal tuberculosis. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2006. The Cochrane Library  
 9. Upadhyay SS, Sell P, Saji MJ, et al. Surgical management of spinal tuberculosis in adults. Hong Kong operation compared with debridement surgery for short and long term outcome deformity. Clin Orthop Relat Res 1994; 302: 173-182. PubMed  
 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet