Tietzes syndrom

Basfakta

Definition

  • Inflammatoriskt tillstånd i övergången mellan brosk och ben i ett revben på framsidan av thorax.
  • Klassificeras också som kostokondrit, men detta omfattar egentligen ett tillstånd där flera revben är involverade.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.