Gå direkt till huvudinnehållet

Tietzes syndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation med svullnad och ömhet i övergången mellan brosk och ben i kostosternala, sternoklavikulära eller kostokondrala leder, oftast i området för andra eller tredje revbenet.
Förekomst:
Relativt sällsynt tillstånd. Kan förväxlas med det vanligare tillståndet kostokondrit .
Symtom:
Smärtor i främre bröstkorgen motsvarande ett eller två revben. Förvärras av mekanisk belastning.
Kliniska fynd:
Ömhet och svullnad över revbensbrosk eller kostosternal- eller kostokondralled.
Diagnostik:
Inga tilläggsundersökningar är nödvändiga.
Behandling:
Tillståndet är självläkande. Eventuellt ges NSAID som smärtlindrande.
  1. Wise CM. Major causes of musculoskeletal chest pain in adults. UpToDate, last updated Nov 22, 2017. UpToDate  
  2. Proulx AM, Zryd TW. Costochondritis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2009; 80: 617-20. PMID: 19817327 PubMed  
  3. Ayloo A, Cvengros T, Marella S. Evaluation and treatment of musculoskeletal chest pain. Prim Care. 2013;40(4):863‐viii. PMID: 24209723 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim