Gå direkt till huvudinnehållet

Spondylos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Ospecifika degenerativa förändringar i ryggraden, framför allt cervikalt och lumbalt.
Förekomst:
Förekommer hos de flesta över 40-årsåldern.
Symtom:
Bara få har symtom och de allra flesta är symtomfria.
Kliniska fynd:
Eventuellt nedsatt rörlighet, men annars inga.
Diagnostik:
Röntgen bekräftar diagnosen, men är vanligtvis inte indicerad.
Behandling:
Behövs i regel inte.
  1. Rothschild BM. Lumbar spondylosis. Medscape, last updated Oct 23, 2015. emedicine.medscape.com  
  2. Miyan M, Skeppholm M, Möller H. ABC om Cervikal myelopati. Läkartidningen. 2021;118:21122. lakartidningen.se  
  3. Zukowski LA, Falsetti AB, Tillman MD. The influence of sex, age and BMI on the degeneration of the lumbar spine. J Anat. 2012 Jan. 220 (1):57-66.
  4. Robinson J, Kothari MJ. Clinical features and diagnosis of cervical radiculopathy. UpToDate, last updated Aug 13, 2014. UpToDate  
  5. Andrade NS, Ashton CM, Wray NP, et al. Systematic review of observational studies reveals no association between low back pain and lumbar spondylolysis with or without isthmic spondylolisthesis. Eur Spine J 2015; 24: 1289-95. pmid:25833204 PubMed  
  6. Yoshimura N, Dennison E, Wilman C, et al. Epidemiology of chronic disc degeneration and osteoarthritis of the lumbar spine in Britain and Japan: a comparative study. J Rheumatol 2000; 27: 429-33. PubMed  
  7. Gibson JNA, Waddell G. Surgery for degenerative lumbar spondylosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001352. DOI: 10.1002/14651858.CD001352.pub3. DOI  
  8. Phillips FM, Slosar PJ, Youssef JA, et al. Lumbar spine fusion for chronic low back pain due to degenerative disc disease: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Apr 1;38(7):E409-22. PMID: 23334400. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus