Smärtor i svanskotan

Basfakta

Definition

  • Smärtor i svanskotan eller coccygodyni definieras som smärta i svanskotan eller omkringliggande vävnad.1
  • Upplevs ofta som en skärande och ihållande smärta i och omkring os coccygis.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.