Gå direkt till huvudinnehållet

Smärtor i svanskotan

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Smärtor i svanskotan eller coccygodyni definieras som smärta i svanskotan eller omkringliggande vävnad.
Förekomst:
Drabbar oftast kvinnor, 5:1 i förhållande till män.
Symtom:
Smärtan beskrivs ofta som skärande och förvärras typiskt i sittande ställning, vid byte av ställning, vid defekation, vid samlag och vid annan mekanisk påverkan av os coccygis utifrån och rektalt.
Kliniska fynd:
Lokal, välavgränsad smärta vid palpation av och vickande på svanskotan.
Diagnostik:
Som regel inga fynd vid bilddiagnostik, men eventuellt görs röntgen eller MR.
Behandling:
Behandlingen är först symtomatisk och avvaktande, eventuellt injektioner, fysioterapi, kirurgi.
 1. Patel R, Appannagari A, Whang PG. Coccydynia. Curr Rev Musculoskelet Med 2008; 1: 223-6. PubMed  
 2. Aarby NS, Trollegaard AM, Hellberg S. Coccygektomi kan være en behandlingsmulighed ved kronisk coccygodyni . Ugeskr Læger 2011; 173: 495. Ugeskrift for Læger  
 3. Fogel GR, Cunningham PY 3rd, Esses SI. Coccygodynia: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg 2004; 12: 49-54. PubMed  
 4. Foye PM. Coccydynia (coccygodynia). UpToDate, last updated Oct 29, 2019. www.uptodate.com  
 5. Kim NH, Suk KS. Clinical and radiological differences between traumatic and idiopathic coccygodynia. Yonsei Med J 1999; 40: 215-20. PubMed  
 6. Trollegaard AM, Aarby N, Hellberg S. Coccygectomy: an effective treatment option for chronic coccygodynia: retrospective results in 41 consecutive patients. JBJS (Br) 2010; 92: 242-5. PubMed  
 7. Maigne JY, Lagauche D, Doursounian L. Instability of the coccyx in coccydynia. JBJS (Br) 2000; 82: 1038-41. PubMed  
 8. Capar B, Akpinar N, Kutluay E et al. Coccygectomy in patients with coccydynia. Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41: 277-80. PubMed  
 9. Foye PM, Buttaci CJ, Stitik TP, Yonclas PP. Successful injection for coccyx pain. Am J Phys Med Rehabil 2006; 85:783.
 10. Finsen V. Injeksjonsbehandling ved halebeinssmerter. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2832-3.
 11. DeAndres J, Chaves S. Coccygodynia: A Proposal for an algorithm for treatment. J Pain 2003; 4: 257-66. PubMed  
 12. Sehirlioglu A, Ozturk C, Oguz E et al. Coccygectomy in the surgical treatment of traumatic coccygodynia. Injury 2007; 28: 182-7. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL