Kostokondrit

Basfakta

Definition

  • Tillståndet betecknas också som kostosternalt syndrom, parasternal kondrodyni eller främre bröstkorgssyndrom.
  • Förväxlas ofta med Tietzes syndrom.
  • Kostokondrit är ett självläkande tillstånd, definierat som inflammation i de kostokondrala övergångarna till revbenen eller de kostosternala lederna, vanligtvis lokaliserat till flera ställen. Svullnad och induration saknas.1
  • Smärtan reproduceras vid palpation av de påverkade brosksegmenten och smärtan kan vara utstrålande i bröstkorgen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.