Gå direkt till huvudinnehållet

Kostokondrit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Självläkande tillstånd, definierat som inflammation i revbensbrosk eller de kostosternala lederna, vanligtvis på revben 2–5.
Förekomst:
Vanlig diagnos hos vuxna med akuta bröstsmärtor.
Symtom:
Ömhet, smärtor i främre bröstkorgsväggen vid rörelse av bröstkorgen, men inte kopplat till pulsökning/fysisk ansträngning.
Kliniska fynd:
Klinisk diagnos med ömhet över revbensbrosk något lateralt om sternum. Ingen svullnad eller rodnad.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar är inte nödvändiga vid typisk anamnes och klinisk undersökning.
Behandling:
Information och tillståndet. Eventuellt NSAID under en kortare period.
 1. Proulx AM, Zryd TW. Costochondritis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2009; 80: 617-20. PMID: 19817327 PubMed  
 2. Wise CM. Major causes of musculoskeletal chest pain in adults. UpToDate, last updated Nov 22, 2017. UpToDate  
 3. Massin MM, Bourguignont A, Coremans C, Comté L, Lepage P, Gérard P. Chest pain in pediatric patients presenting to an emergency department or to a cardiac clinic. Clin Pediatr (Phila) 2004; 43: 231-8. PubMed  
 4. Bösner S, Becker A, Hani MA, et al. Chest wall syndrome in primary care patients with chest pain: presentation, associated features and diagnosis. Fam Pract 2010 Aug; 27(4): 363-9. pmid:20406787 PubMed  
 5. Flowers LK. Costochondritis. Medscape, last updated Mar 25, 2015. emedicine.medscape.com  
 6. Saltzman DA, Schmitz ML, Smith SD, Wagner CW, Jackson RJ, Harp S. The slipping rib syndrome in children. Paediatr Anaesth 2001; 11: 740-3. PubMed  
 7. Gregory PL, Biswas AC, Batt ME. Musculoskeletal problems of the chest wall in athletes. Sports Med 2002; 32: 235-50. PubMed  
 8. How J, Volz G, Doe S, Heycock C, Hamilton J, Kelly C. The causes of musculoskeletal chest pain in patients admitted to hospital with suspected myocardial infarction. Eur J Intern Med 2005; 16: 432-6. PubMed  
 9. Miller CD, Lindsell CJ, Khandelwal S, et al. Is the initial diagnostic impression of “noncardiac chest pain” adequate to exclude cardiac disease? Ann Emerg Med 2004; 44: 565-74. PubMed  
 10. Woodard PK, White RD, Abbara S, Araoz PA, Cury RC, Dorbala S, et al. ACR Appropriateness Criteria chronic chest pain-low to intermediate probability of coronary artery disease. J Am Coll Radiol. 2013 May. 10(5):329-34.
 11. Ayloo A, Cvengros T, Marella S. Evaluation and treatment of musculoskeletal chest pain. Prim Care. 2013;40(4):863‐viii. PMID: 24209723 PubMed  
 12. Spalding L, Reay E, Kelly C. Cause and outcome of atypical chest pain in patients admitted to hospital. J R Soc Med 2003; 96: 122-5. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim