Gå direkt till huvudinnehållet

Interkostal myalgi

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ömhet och smärtor i interkostal muskulatur, som regel sekundärt till generellt ökad muskelspänning och felaktig andningsteknik.
Förekomst:
Är en vanlig orsak till läkarbesök på grund av misstanke om hjärtsjukdom.
Symtom:
Ömhet eller stickande smärta i bröstkorgsväggen. Förvärras inte vid fysisk aktivitet.
Kliniska fynd:
Öm interkostal muskulatur vid palpation. Ofta ökad smärta vid djup inandning.
Diagnos:
Klinisk undersökning som inkluderar enkel hjärt-lungundersökning för att exkludera alternativa sjukdomar.
Behandling:
Förklaring av sjukdomsmekanism. Råd om motion och bra andningsteknik.
  1. Bösner S, Becker A, Hani MA, et al. Chest wall syndrome in primary care patients with chest pain: presentation, associated features, and diagnosis. Fam Pract 2010; 27: 363-9. PMID: 20406787 PubMed  
  2. Wise CM. Clinical evaluation of musculoskeletal chest pain. UpToDate, last updated Feb 06, 2018. UpToDate  
  3. Stochkendahl MJ, Christensen HW. Chest pain in focal musculoskeletal disorders. Med Clin North Am 2010; 94:259. PMID: 20380955 PubMed  
  4. Bösner S, Bönisch K, Haasenritter J, et al. Chest pain in primary care: is the localization of pain diagnostically helpful in the critical evaluation of patients?--A cross sectional study. BMC Fam Pract 2013; 14:154. PMID: 24138299 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og universitetslektor, Trondheim