Gå direkt till huvudinnehållet

Patellofemoral artros

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Patellofemoralleden utgörs av trochlea distalt på femur och patella. 
Förekomst:
Prevalensen av isolerad, röntgenologiska förändringar på patellofemoral artros hos ≥ 50 år med knäsmärtor beräknas vara cirka 19–24 %.
Symtom:
Smärtor i knäet som oftast är lokaliserade framtill i knäet och förvärras av flexion av knäleden.
Kliniska fynd:
Retropatellar krepitationer, svullnad och smärta vid palpation av patellofemorala leden kan förekomma. 
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Röntgenundersökning bekräftar diagnosen.
Behandling:
Icke-operativ behandling i första hand. Kirurgi kan bli aktuellt. 
 1. Hart HF, Stefanik JJ, Wyndow N, Machotka Z, Crossley KM. The prevalence of radiographic and MRI-defined patellofemoral osteoarthritis and structural pathology: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(16):1195-1208. PMID: 28456764 PubMed  
 2. Duncan RC, Hay EM, Saklatvala J, Croft PR. Prevalence of radiographic osteoarthritis--it all depends on your point of view. Rheumatology (Oxford). 2006;45(6):757-760. PMID: 16418199 PubMed  
 3. Kuwabara A, Cinque M, Ray T, Sherman SL. Treatment Options for Patellofemoral Arthritis. Curr Rev Musculoskelet Med. 2022;15(2):90-106. PMID: 35118631 PubMed  
 4. Kaarre J, Pirhonen A, Sansone M, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om patellaluxationer. Lakartidningen. 2022 May 6;119:21196. PMID: 35531922 PubMed  
 5. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 6. Sayum Filho J, Lenza M, Tamaoki MJ, Matsunaga FT, Belloti JC. Interventions for treating fractures of the patella in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Feb 24;2(2):CD009651. PMID: 33625743 PubMed  
 7. Culvenor AG, Crossley KM. Patellofemoral Osteoarthritis: Are We Missing an Important Source of Symptoms After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction?. J Orthop Sports Phys Ther. 2016;46(4):232-234. PMID: 27032529 PubMed  
 8. D'Ambrosi R, Meena A, Raj A, Ursino N, Hewett TE. Anterior Knee Pain: State of the Art. Sports Med Open. 2022;8(1):98. Published 2022 Jul 30. PMID: 35907139 PubMed  
 9. Martel-Pelletier J, Barr AJ, Cicuttini FM, et al. Osteoarthritis. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16072. Published 2016 Oct 13. PMID: 27734845 PubMed  
 10. Kiel J, Kaiser K. Patellofemoral Arthritis. StatPearls. Last update June 12, 2023 (hämtad 2023-10-05). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Kim YM, Joo YB. Patellofemoral osteoarthritis. Knee Surg Relat Res. 2012;24(4):193-200. PMID: 23269956 PubMed  
 12. Johnson DS, Turner PG. Replacement for patellofemoral arthritis. Knee. 2019;26(6):1166-1170. PMID: 31699493 PubMed  
 13. van der List JP, Chawla H, Villa JC, Pearle AD. Why do patellofemoral arthroplasties fail today? A systematic review. Knee. 2017;24(1):2-8. PMID: 27825938 PubMed  
 14. Cuthbert R, Tibrewal S, Tibrewal SB. Patellofemoral arthroplasty: Current concepts. J Clin Orthop Trauma. 2018;9(1):24-28. PMID: 29628679 PubMed  
 15. Rodriguez-Merchan EC. The Present Situation of Patellofemoral Arthroplasty in the Management of Solitary Patellofemoral Osteoarthritis. Arch Bone Jt Surg. 2020;8(3):325-331. PMID: 32766389 PubMed  
 16. Amin S, Baker K, Niu J, et al. Quadriceps strength and the risk of cartilage loss and symptom progression in knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2009;60(1):189-198. PMID: 19116936 PubMed  
 17. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2017. PMID: 28699595 PubMed  
 18. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015;350:h1225. Published 2015 Mar 31. PMID: 25828856 PubMed  
 19. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021-01-20 (Hämtad 2023-10-06). www.socialstyrelsen.se  
 20. SBU. Glukosamin eller kondroitin vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 21. SBU. Växtbaserade preparat vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas