Gå direkt till huvudinnehållet

Patellaluxation

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut, recidiverande eller habituell patellaluxation.
Förekomst:
Inte ovanligt tillstånd. Akut och recidiverande patellaluxation är vanligast i tonåren och 20-årsåldern.
Symtom:
Skadan uppstår ofta efter rotation av låggradigt flekterat knä. Patienten beskriver det som att knäskålen gått ur led.
Kliniska fynd:
Patella förskjutes lateralt, men spontanreponerar sig ofta.
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd. Röntgen och MRT föt att bekräfta diagnosen och utesluta annan etiologi.
Behandling:
Behandlingen är dels konservativ och dels kirurgisk. Det saknas konsensus kring val av behandling.
  1. Moore BR, Bothner J. Recognition and initial management of lateral patellar dislocations. UpToDate, last updated Sep 28, 2015. www.uptodate.com  
  2. Malanga GA. Patellar injury and dislocation. Medscape, last updated Sep 11, 2014. reference.medscape.com  
  3. Atkin DM, Fithian DC, Marangi KS, et al. Characteristics of patients with primary acute lateral patellar dislocation and their recovery within the first 6 months of injury. Am J Sports Med 2000; 28: 472. PubMed  
  4. Kaarre J, Pirhonen A, Sansone M, Karlsson J, Samuelsson K. Medicinens ABC. ABC om patellaluxationer. Läkartidningen. 2022;119:21196. lakartidningen.se  
  5. Maenpaa H, Lehto MU. Surgery in acute patellar dislocation--evaluation of the effect of injury mechanism and family occurrence on the outcome of treatment. Br J Sports Med 1995; 29: 239. British Journal of Sports Medicine  
  6. Smith TO, Donell S, Song F, Hing CB. Surgical versus non-surgical interventions for treating patellar dislocation. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 26;(2):CD008106. PMID: 25716704. PubMed  
  7. Maenpaa H, Lehto MU. Patellar dislocation. The long-term results of nonoperative management in 100 patients. Am J Sports Med 1997; 25: 213. PubMed  
  8. Khan M, Miller BS.Cochrane in CORR ®: Surgical Versus Non-surgical Interventions for Treating Patellar Dislocation (Review). Clin Orthop Relat Res. 2016 Nov;474(11):2337-2343. Epub 2016 Aug 9. PMID: 27506969 PubMed  
  • Josef Sayegh, specialist i allmänmedicin, Stockholm
  • Janos Solyom, överläkare, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal