Gå direkt till huvudinnehållet

Kollateralligamentskada, medial

Senast reviderad:


Definition:
Medial sidoledbandsskada, kan delas in i olika grader beroende på instabilitet vid valgusbelastning.
Förekomst:
En mycket vanlig idrottsskada.
Symtom:
Smärta och känsla av instabilitet i knäet efter ett valgustrauma.
Kliniska fynd:
Instabilitet över mediala ledspringan kan förekomma. Lokal svullnad och ömhet.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Röntgen behövs inte rutinmässigt. 
Behandling:
Konservativ behandling med fysioterapi. Kirurgisk behandling vid mer omfattande knäskador. 
 1. O'DONOGHUE DH. An analysis of end results of surgical treatment of major injuries to the ligaments of the knee. J Bone Joint Surg Am. 1955;37-A(1):. PMID:13233264. PubMed  
 2. DeBerardino TM, Young CC. Medscape. Medial Collateral Knee Ligament Injury Clinical Presentation. 2017-05-31 (Hämtad 2020-10-14). emedicine.medscape.com  
 3. Roach CJ, Haley CA, Cameron KL, Pallis M, Svoboda SJ, Owens BD. The epidemiology of medial collateral ligament sprains in young athletes. Am J Sports Med. 2014;42(5):1103-1109. PMID:24603529. PubMed  
 4. Andrews K, Lu A, Mckean L, Ebraheim N. Review: Medial collateral ligament injuries. J Orthop. 2017;14(4):550-554. PMID:28878515. PubMed  
 5. Jacobson KE, Chi FS. Evaluation and treatment of medial collateral ligament and medial-sided injuries of the knee. Sports Med Arthrosc 2006 Jun;14(2):58-66.
 6. Chahal J, Al-Taki M, Pearce D, et al. Injury patterns to the posteromedial corner of the knee in high-grade multiligament knee injuries: a MRI study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010; 18(8):1098-104. PubMed  
 7. Engebretsen L, Bahr R. Ruptur av mediale eller laterale kollateralligament. I: Idrettsskader. Bahr R, Mæhlum S (red.). Oslo: Gazette bok, 2002.
 8. Naqvi U, Sherman AL. Medial Collateral Ligament (MCL) Knee Injuries. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 27, 2020. PMID:28613747. PubMed  
 9. Laprade RF, Bernhardson AS, Griffith CJ, et al. Correlation of valgus stress radiographs with medial knee ligament injuries: an in vitro biomechanical study. Am J Sports Med 2010; 38(2):330-8. PubMed  
 10. Miyamoto RG, Bosco JA, Sherman OH. Treatment of medial collateral ligament injuries. J Am Acad Orthop Surg 2009 Mar;17(3):152-61.
 11. Fakta – allmänt medicinskt kunskapsstöd. Region Jönköpings län. Medial collateralligamentskada, behandlingsriktlinjer. 2019-11-12 (Hämtad 2020-10-14). plus.rjl.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas